Ærøvej 2

Ærøvej 2
7/2 2008 kl. 12.12 © pelo

Kontorhus, bygget 1962-63 for Luxol kemiske Fabrikker, hvis direktør K. Riff Andersen selv tegnede huset - dog overlod han de tekniske detaljer til arkitekt Bisgaard, Århus.

Virksomhedens hidtidige kontorhus på Kählersvej 15 var blevet for lille. 1970 indgik Luxol i Dansk Svovlsyre- og Superphosfat Fabrik, fra 1972 Superfos. Nu bor Næstved Vand­forsyning her.

19/10 2019