Birkebjerg Alle 1-11

Birkebjerg Alle 1-11
11/4 2007 kl. 14.03 © pelo

bygget 1972-75 ved arkitekterne Erik Ejlers & Henning Graversen, Gentofte, for staten til Åndssvage­forsorgen, den centrale del af institutionen Birkebjerg­parken der også omfattede lave klyngehuse i samme stil. Tagetage påbygget 1998-99 ved arkitekt Erik Rask Larsen, Kastor, og 2004 for Storstrøms Amt.

Planlægningen går tilbage til 1961, beslutningen til 1963. Personalet holdt indvielses­fest 4/6 1975, den statslige indvielse foretog social­minister Eva Gredal 16/6. Institutionen var normeret til 500 brugere og et personale på 559.

Projektet var forældet fra starten: Tendensen gik mod at udflytte mentalt handikappede til mindre enheder i almindelige bolig­kvarterer. Den slog fuldt igennem da åndssvage­forsorgen pr. 1/1 1980 overgik til amterne. Storstrøms amt anvendte herefter bygningerne til forskellige formål. I nr. 1 (bagest) bor VUC Storstrøm. 1990 købte Næstved Kommune bygningerne, 1992-93 indrettede den Birkebjerg­centret med 36 pleje­boliger i nr. 9, indviet af social­ministeren, nu Karen Jespersen, 6/4 1993. 2004 indrettedes yderligere 14 visitations­boliger i den nye tagetage. University College Sjælland har lokaler her.

20/1 2016