Danavej

seriehus, Danavej
NT 6/2 1943, arkitekt Gunnar Christensen

Næstved Tidende 1942-43:

18/12
Opførelsen af de 20 Huse p Danavej begyndt .. 20 En-Familie­huse, som arkitekt Gunnar Christensen har projekteret ... man i Dag så småt er gået i Gang med Arbejdet

6/2
Som meddelt, har Firmaet P.F. Christensen & Søn besluttet at opføre en Række En-Familiers Huse paa Danavej paa det Areal, der er afkøbt af Næstved Kommune. Byggeriet er nu saa smaat paabegyndt, og allerede i April-Maj Maaned vil de første Huse staa klar til Ind­flytning ... 2 Værelser + Kammer, Entré og W.C. med Haand­vask, og der er ved Planering af det til hvert Hus hørende Vaskehus skabt Basis for, at dette kan benyttes som Bade­værelse ... Prisen pr. Hus med til­hørende Have bliver kun 14.000 Kr. ... P.F. Christensen & Søn, Ndr. Farimags­vej 29

12/6
20 nye Selvejer-Huse. Hvoraf de 6 allerede er solgt. Firmaet P.F. Christensen opfører i denne Tid .. paa Danavej. Ideen .. har Arkitekt Gunnar Christensen undfanget

P.F. Christensen* & Søn var på vej mod det industrielle typehus:

1949 tog firmaet det sidste skridt med P.F.C.-system­huset.

22/2 2018