Lindebjergskolen

Lindebjergskolen
19/6 2006 kl. 8.15 © pelo

nu Sjølundsskolen, Nygårdsvej 62, bygget 1941-42 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal under arbejds­titlen Gallemarks­skolen, indviet 1/12 1942. Hansen & Henriksen murede, Aage Hansen tømrede. Betydelige udvidelser 1954-73.

Hen mod 1940 stod Næstved Kommune overfor den store opgave at bygge to nye distrikts- eller markskoler. Kommunen indbød byens fem arkitekter til en uformel konkurrence med frist 15/2 1940. Der indkom forslag fra Tidemand-Dal, Hansen-Reistrup, Jørgen Otbo og Gunnar Christensen, mens Ludvig Beldring afstod. Sådan kom Tidemand-Dal til samtidig at tegne både Lindebjerg­skolen og Kildemarks­skolen der blev næsten ens. Under arbejdet blev over­lærerbolig sparet væk, men her blev lejlighed til skole­betjenten, - mindst 1948 Marius Ditlevsen.

Næstved Gymnasium

Næstved Gymnasium
24/6 2006 kl. 15.15 © pelo

Nygårdsvej 43, bygget 1950-53 ved arkitekt Jørgen Otbo med Kaj Otbo som konduktør for Næstved Kommune, ændret og udvidet 1981, 1989-90 (musikhus og idrætshal) og 2003-04 (16 undervisnings­lokaler, kantine, bibliotek og forlængelse af idrætshal). Nuværende døre og vinduer fra o. 2002.

www.naestved-gym.dk

Efter lukning af Latinskolen 1739 havde Næstved ingen højere almen undervisning i to århundreder. Men 1943 etablerede kommunen gymnasium med midler­tidige lokaler i Realskolen på Jernbane­gade. 1946, da første hold blev dimitteret, vedtog byrådet at bygge sit nye Gymnasium. Men knaphed på bygge­materialer og finanser trak sagen ud i seks år.

1973, efter kommunal­reformen, overtog Storstrøms Amt gymnasiet. Det forårsagede nogen bitterhed i bystyret.

indgang
24/ 2006 kl. 15.18 © pelo

Relief ved Arne Bang, Fensmark. Også ved opførelse af rådhuset 1939-40 og Lille Næstved Skole 1940 havde Otbo og Bang samarbejdet.

svømmehal

svømmehal, Nygårdsvej 100
19/6 2006 kl. 8.07 © pelo

Nygårdsvej 100, bygget 1969-70 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen for Næstved Kommune, taget i brug november 1970, officielt indviet 9/1 1971. Forarbejdet går langt tilbage: 1961 nedsatte byrådet et svømmehals­udvalg, 1965 blev byggeriet vedtaget.

Tilbygning t.v. 1983 ved samme arkitekt for Form & Figur Helsestudie.

4700swim.dk.

Planer om et vandkulturhus forudser nedrevning af hallen her.

20/1 2016