Præstøvej 72

2 2-værelses lejligheder og fælles kælder, bygget 1933 af murer­mester J.P. Larsen ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for postbud Cederstrøm. Bygmester Larsen ejede huset 1935-45 og brugte det til udlejning. Fiskehandler Folmer Hansen boede her 1937/38-39/40, tilflyttet fra Østergade 22.

Lejlighederne blev slået sammen 1967 for slagter­mester Erling Jensen. Erhvervsbygning forrest er bygget 1961 af tømrer­mester Frede Knudsen. Her var slagter­forretning ved Erling Jensen, derefter ved Eddie Paulsen, Glumsø, 6/7 1978 - mindst 1981. Siden senest 1991 er her blomster­forretnning.

Præstøvej 74

Præstøvej 74
4/6 2006 kl. 10.10 © pelo

2 3-værelses lejligheder og fælles kælder, bygget 1933 af murer­mester J.P. Larsen ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for tilskærer hos Chr. Christensen Aksel Olsén, der flyttede hertil fra Vordingborgvej 5 og boede her - død 1945/46, enkefru Helga Olsén - mindst 1956; 1953 fik hun skøde på huset, 1970 deres børn. Lejlig­hederne blev slået sammen 1970 for vognmand Werner Themsen. Omkr. 1988-92 drev Kristian Gramstrup Galleri 74 her.

Sydsiden af Præstøvej, åsens nordøst­skrænt, er et lille stykke arkitektur­historie: Nærmest bymidten er husene traditionelle, nr. 58-64 er ny­klassicistiske, nr. 68-92 er funkis.

16/10 2019
72: 5k mrk
74: 5L mrk