Østergade 8

Østergade 8
6/8 2006 kl. 9.23, © pelo

18/10 1873 flyttede Niels Jørgensen* hertil fra nr. 4 (2 sider frem) med sin mel- og høker­handel. Han var her stadig 1901. Omkr. 1906-16 videre­førte hans enke og 2 ugifte døtre forret­ningen, o. 1920-31 Hans Nielsen. Anker Pedersen (eller Petersen) der drev engros­forretning med frugt og grønt i nr. 12 (2 sider tilbage), købte huset 1931 eller kort før og flyttede privaten hertil 1932/33, forret­ningen vel samtidig, senest 1948. Han var her stadig 1951.

Elinstallatør Peter Mortensen overtog jan. 1947 Pinkerts forret­ning i Riddergade 10. 1955/56 flyttede han forret­ningen hertil. Sønnen Niels Erik Mortensen forsatte forret­ningen med lamper og el­artikler til omkring årsskiftet 2002/03.

Småkører (vognmand) Jørgen Nielsen ejede det tidligere bindingsværks­hus fra senest 1837 og boede i det fra senest 1845. 1873 lod han det nedrive og solgte grunden til Niels Jørgensen.

tidligere butiksfacade

Østergade 8
2/6 2002 kl. 9.39, © pelo

Ved lukningen 2002/03 mistede Næstved denne fine funktionalistiske butiks­facade. Den lave morgensol yder den ikke fuld retfærdighed. I stedet burde den være fotograferet i mørke, men det er desværre for sent.

1956/57 ved arkitekt Jørgen Otbo i samarbejde med elinstallatøren.

16/3 2015