Hjultorv 9
6/4 2003 kl. 10.43, © pelo

Hjultorv 9

bygget 1938-39 ved arkitekt Gunnar Christensen for guldsmed Knud Berth (privat Ringstedgade 28) og isen­kræmmer, våben­handler Valdemar Jensen (privat Kindhestegade 14). Begge fortsatte deres forretninger her:

T.v. våbenhandler og isenkræmmer Vald. Jensen; først i 1960'erne afløst af Henrik Stenslund, våben og isenkram, Forretningen med krudt i!. Også han kaldte sig A. Larsens eftf.

T.h. efterfulgtes guldsmed Knud Berth senest 1968 af 4. generation: Jens Berth. 1/11 1970 overtog guldsmed Wolmer Jørgensen i Torvestræde den og lod sønnen Erik Wolmer Jørgensen drive den som Berths Eftf. December 1972 blev lokalet inddraget i Stenslunds forretning. Juli 1981 blev den overtaget af Benny Seiffert, verdens­mester i skeetskydning 1977, der flyttede sin sports­forretning hertil fra Farimagsvej 55. 1987 bredte han sig til nabohuset på hjørnet (næste side) som dermed igen blev forenet med huset her.

29/6 2015