Hjultorv 9, Kindhestegade 1

Hjultorv 9, Kindhestegade 1
24/6 2007 kl. 16.57, © pelo

tidligere også Hjultorv 11

begge vel reelt nybygninger selv om der stadig er gammelt bindings­værk i porten mod Kindheste­gade.

Den tidligere gård havde forhus med 18 fag, opr. i 2 stokværk, men det mistede overetagen mellem 1781 og 1791. Gården omfattede også nabohusene til begge sider, også efter nybyggeriet her og indtil Schnippers søstersøn og arving, lærer F.V. Lindelof der boede i Jylland, udstykkede den 1935.

Købmand Claus Brysting, byens store ejendoms­besidder, død 1782, boede i gården o, 1753. 1840 og 1845 rummede den 6 husstande, 1850 8 og 1860 7. Omkr. 1840 drev senere restauratør og tivoliejer Chr. Bonnesen* købmands­handel her, men han flyttede senest 1845 til hjørnet Møllegade Kindhestegade.

Bomuldsvæver og tøjfabrikant Carl Ditlev Schnipper* etablerede sig 1838, antagelig på hjørnet Kindheste­gade Vinhusgade hvor han boede 1840. Senest 1845 flyttede han hertil. Det år bestod hans husstand af 14 personer, bl.a. 2 væversvende; i huset boede desuden en gift væversvend og en ugift syerske. Senest 1851 ejede han gården. Samme år fik han kommunal­bestyrelsens tilladelse til også at anlægge et farveri. Den opgave overlod han 1853 til Peter Petersen* (indtil da svend hos farver Obel*) der 1855 søgte og fik tilladelse til at udvide virksomheden med et Bomulds- og Hvergarns-Væveri. Omkr. 1860 drev Ole Jensen hvis kone var født Petersen, tilsyne­ladende farveriet, men det må have været forbigående: Petersen fortsatte her til oktober 1868 da han flyttede til Ringstedgade, mens Schnipper junior, Frederik, overtog farveriet her. Han ejede gården og boede i et side/baghus - død 1920. Omkr. 1877-90 drev hans yngre bror, farver og bomulds­væver C. Harald V. Scnipper* en tilsvarende virksomhed længere nede ad Kindheste­gade.

Det var en rigtig håndværker­gård, som Axel Sandal skriver i sine erindringer fra Kindheste­gade i 1890'erne:

Tekstiltradionen fortsatte i det store lokale mod Hjultorv (t.v.) og hjørnet, først med manufaktur og trikotage

11/8 1967 - udgangen af april 1987 kæden Strikkeboden der flyttede hertil fra Axeltorv 1. Seiffert Sport (1 side tilbage) overtog lokalet

Kindhestegade 1 (t.h.)

Her havde Ludvig Berth* guldsmede­butik oktober 1869 - maj 1874, tilflyttet fra Ringstedgade 5, fraflyttet til forhuset mod Hjultorv. Han var også fotograf, atelieret var i gården, åbent i vinter­månederne 9-3. Atelieret er bygget ved jorden efter det samme system som den berømte fotograf franskmanden Silvy's i London (det såkaldte tunnel-system), og udmærker sig fremfor andre ved at der hele dagen kan fotograferes med et og samme fortrinlige lys. (NA 26/10 1869)

Januar 1935 flyttede træskomager Jens P. Nielsen hertil fra Ringstedgade 12. Sept./okt. 1955 overtog Hans E. Christiansen, Jens Nielsens Eftf., Træsko og Fodtøj. Den blev 1962 til AnBi Sko - den gamle forretning med det nye ansigt og flyttede efteråret 1969 til Ringstedgade 6. 1/10 1969 åbnede Gorm Stender Petersen Centrum Briller. Da han 24/4 1973 flyttede til Torvestræde 9, blev der buntmageri indtil begyndelsen af 2003: først Andersen (Primdahls Eftf., Schrøders Eftf., grundlagt 1849, Knud Andersen indtil 1983, så sønnen Kaj Andersen), der flyttede hertil fra Ringstedgade 22, fra 1993 Simon Babitzkow.

Bagest (helt t.h.) var der to små butikker:

Her var bogbinderi o. 1921-35 ved N.A. Mortensen & Søn.

Kindhestegade 1
16/2 2004 kl. 17.10, © pelo

Vindfløj med bygherrens initialer: F(rederik) S(chnipper), og byggeår: (19)09.

16/3 2016