Stibroen

Ved Stibroen
14/4 2007 kl. 16.34, © pelo

bygget 1999-2000 (indviet 13/11) ved arkitekterne Andersen og Sigurdsson for Næstved Kommune i samarbejde med Vej­direktoratet, Trafik­ministeriet og Bane­styrelsen. Huset rummer cykel­stald og cykel­værksted.

1904 beklagede Næstved Tidende: Vi havde ventet at der på finans­loven havde været et forslag om anlæg af en tunnel fra Kildemarks­vejen, således at færdsel over sporene mellem de frem­brusende tog kunne undgås. Problemet blev afhjulpet med Rampen og under­føringen Nordre Farimags­vej - Hvede­vænget 1919-21, men altså først rigtig løst i 2000.

Banegårdspladsen 3

Banegårdspladsen 3
2/4 2005 kl. 13.47, © pelo

Indtil 1990 Farimagsvej 37, bygget 1977-78 for DSB til "central­apparat", toiletter (bagside mod perron), DSB Rejse­bureau, Næstved Taxa og Næstved Turist og Erhvervs­service. Cykel­parkering i kælderen. En grillbar foran gavlen t.h. åbnede straks efter opførelsen, men blev fjernet sommeren 2004.

Næstved Taxa flyttede januar 1978 fra Ramsherred 4 til det endnu ikke færdige hus her. 13/3 fulgte DSB Rejse­bureau, hvis Næstved­afdeling startede 1956 på Axeltorv. Begge flyttede hertil fra Ringsted­gade 21. Turist­kontoret flyttede midt i 80'erne videre til Den Gamle Borgmester­gård, rejse­bureauet flyttede 12/12 2005 til stations­bygningen (1 side frem). Planerne for fornyelse af banegårds­pladsen foreslog først nedrivning, men i stedet flyttede DanBolig ved ejendoms­mægler Allan Hansen herhen fra det nedrevne Farimagsvej 31.

Stoppestedet

Stoppestedet
23/7 2012 kl. 16.37 © pelo

Banegårdspladsen 10, bygget i begyndelsen af 2011 (indviet 19/4) ved arkitekt Erik Rask Larsen for Sophienberg Ejendoms­udvikling

Huset har ikke været nogen særlig succes:

tidligere

var der omtrent her (Farimagsvej 39) benzin­tank o.1927-28 ved Søren Hansen, tilflyttet fra Farimagsvej 47, fraflyttet til Farimags­vej 18. 1930 byggede Vald. Handberg jun. (1902-64) nyt hus på pladsen og med Shell-tank med mekaniker­værksted, og yderligere et par forretninger i den rummelige funkis­kasse

1965 købte Dansk Shell ejendommen af Handbergs arvinger med planer om fornyelse af anlægget. Shell-tanken lukkede 10/8 1973 som indledning til en omlægning af banegårds­pladsen.

1/6 2018