Friggasvej 1-3

Friggasvej 1-3
14/4 2003 kl. 11.54, © pelo

Nr. 1 - det halve hus t.v., bagest - er bygget 1903 af murer N.P. Henriksen (1 side tilbage). Her boede gennem­gående 3 arbejder­familier, o. 1921-25 papir­arbejder,senere repræsentant Carl Johannes Henriksen. Nr. 3, en værksteds­bygning i 1 etage, blev 1993 ombygget til nuværende nr. 3-5 med 5 lejligheder ved Dencker's Tegnestue ApS, Karlslunde, for Maycon A/S.

I nr. 3 og det nu nedrevne nr. 5 (forgrunden t.h.) var o. 1943-60 Næstved Karosseri­fabrik ved karet­mager Thorsten Bille-Fahlberg der privat boede på Ndr. Farimagsvej 2.

3/12 2015
95e,h