Riddergade 6

Riddergade 6
12/5 2006 kl. 11.29, © pelo

Fra senest 1845 til 1972 var her slagteri, måske med afbrydelse:

Fra senest 1867 til 1891 ejede brand­direktør (: agent for Kjøbstædernes Brand­forsikring), bogholder F.D. Gram* gården og boede her også.

Omkr. 1890 boede lærerinde frk. Mørck her. Hun drev en Skole for finere Folks Børn (SS-D 23/10 1899). Den fandtes stadig 1899, her eller andetsteds.

1905/06 købte et københavnsk aktie­selskab gården og etablerede tobaks­fabrikken Anker. Forretnings­fører blev Carl Marius Knippel (f. 1880) der 1906 boede i et baghus. 1909 beskæftigede fabrikken ca. 30 arbejdere. Den ophørte 1918.

Senest 1910 - 1946 drev sadelmager­mester H.P. Holm (f. 1881) virksomhed her. 1918 købte han gården af tobaks­fabrikken. Han var også kurvemager og solgte både møbler og barnevogne. Sønnen, sadel­mager og møbel­polstrer H.P. Holm drev den - mindst 1955. Forretningen videreførtes som Møbel­gaarden A/S til 1961/62 da den flyttede til Vinhusgade 11.

I den store butik t.v. har der siden været WINTHERS GARDINER OG BOLIG­MONTERING 1/10 1963 - 1/3 1986, indtil 15/4 1982 ved Søren H. Winther hvis sønner arvede og istand­satte gården, sammen med B. Henriksen, derefter ved Dennis Andersen. Forretningen fortsatte som Jack's Bolig­textiler mindst til udgangen af 1988. Så fulgte Bildillen fra 1990 indtil den flyttede til Østergade 12.

porthammer

porthammer
20/11 2001 kl. 14.07, © pelo

15. juni 1589, bomærker, initialer og motto

tærskelsten

tærskelsten
28/10 2003 kl. 15.19, © pelo

Tærskelsten foran butikken t.h.: Kød Flæsk & Paalæg.

Slagtermester Emil Andersen* åbnede sin nye butik her 17/12 1901. 1985 ombyggedes et pølse­magasin til lejlighed.

14/7 2016