hvem var hvem: St-

Stenecke, Martin Henrich

også Sten(n)eche, Stennicke; ca. 1736 -
kaptajn, købmand
Ringstedgade 1

drev forretning o. 1781-1811, deltog i et konsortie af 6 købmænd der 1794 fik eneret på pramning ml. Næstved og Karrebæks­minde mod en afgift til havnens vedlige­hold; 1811 solgte konsortiet pramme, heraf MHS 2, og rettig­heder til lensgreve Christian C.S. Danneskiold-Samsøe der ejede den nye kanal. MHS byggede 2 markante huse:

Stribolt, Frantz H.

ca. 1766 -
lærer, organist
Østergade 1; Købmagergade 2, Kirkepladsen 14

underviste ved Sct. Mortens Sogns skole -1828, derefter ved friskolen - mindst 1840, grundlagde 1810 Nestved Søndags­skole for unge håndv­ærkere til Haandværker­standens Forædling der stadig fungerede 1840.

Strohecker, Johan Jacob

ca. 1805 - 1872
malermester, støbegods­handler
Østergade 2-4, Riddergade 1; Torvestræde 13-15, Sct. Mortensgade 1

kom fra Hamborg, drev virksomhed i Østergade senest 1842, flyttede før 1845 til hj. Torvestræde Sct. Mortensgade hvor han også drev forretning med støbegods, solgte 1870/71 gården til Asmus Lau.

Struch/Struck, Julius

1851-1905
konditor; gæstgiver
Sct. Mortensgade 1-3; Kindheste­gade 13

drev konditoriet i Gaasegade 1880 - mindst 1896, var så gæstgiver i Kindheste­gade 1898 - død; enkefru Anna S og sønnen Ludvig S forsatte til 1908 da sidstnævnte døde.

Struch/Struck, G.

1847-1920
slagter, kreatur­handler
Ramsherred 19

byggede 1880 huset i Ramsherred hvor han drev forretning - død. Sønnen Fr. Struck fortsatte - død 1939.

Struckmann, Christian

1864-
læge
Købmagergade 14

overtog 1893 S. Hyttens gård op praksis som han drev - 1931 da han tog sin afsked og solgte huset til tandlæge Hardager. Blev 1905 Næstveds første skolelæge.

Struer, Christian F.

ca. 1815 -
bagermester, møller
Axeltorv 9; Ringsted­gade 14; 56

drev forretning på Axeltorv o. 1845, i Ringsted­gade hvor han også ejede gården, - 1856/57. 1849 fik han tilladelse til at bygge en dampmølle. 1851 ville han nøjes med en vejrmølle, men kommunal­bestyrelsen insisterede på at der også skulle være dampmølle. 1852 åbnede den dobbelte mølle, men 1853 brændte den ned. Struer prøvede igen at få til­ladelse til en vejrmølle alene, men byen insisterede stadig, samtidig med at den tildelte ham leverancen af brød til 2. Dragon­regiment. I sommeren 1854 genåbnede damp- og vejrmøllen. 1855 overdrog CFS den til sin bror Jørgen R. S.

Strøh, Jochum Detlev

1730-1815
konsumptionsbetjent
Ringstedgade 25

var i tjeneste o. 1787, boede stadig i Brygger­gården 1801, da han 72 år gammel nød sin pension på 16 rigsdaler der vel satte ham i stand til at underholde sin unge kone på 23, hans tredje, og en tjenestepige på 18.

Svendsen Vald.

ca. 1838 - 1897
tømrermester
Ringstedgade 28

byggede 1881/82 villaen i Ringstedgades Forl. til sig selv, 1892-94 Jernbane­gade 25-27. 1894 gik han i kompagni med A.P. Jørgensen som året efter blev hans efterfølger.

Søeborg, Chr.K.

1850-
malermester
Østergade 10; Teatergade 2, Jernbane­gade 6; Østergade 9-11

drev virksomhed 1883-1902, byggede 1896-97 Søeborghus hvor han selv flyttede ind. 1902 overdrog han værkstedet til sønnen Georg S, 1906 solgte han huset til et konsortium.

Søeborg, Theodor

1878-, bror til Vald. S
konditor, restauratør
Hjultorv 4

drev forretning med café 1919 - mindst 1940, annoncerede 1933: Varme Hveder, russiske Snitter, franske Kryddere, tysk Kaffebrød, hollandske Tvebakker, jyske Sigtebrød. Alt dansk Arbejde! Senest 1934 fik han spiritus­bevilling, 1940 reklamerede han med restauration og billard.

Søeborg, Valdemar

1873-1938, bror til Th. S
konditor, restauratør
Sct. Mortensgade 1-3; Teatergade 2

drev Conditori (Wiener & Dresdner Bageri, CAFÈ) 1898 - død, en kort tid 1900 også i Søeborghus. Enkefru S og sønnen Mogens S fortsatte 1938-46, N.H. Kragh 1946-64.

Søegaard, Johannes

1870-1948
overlærer (:skoleinspektør) 1914-38
Jernbanegade 10

var også initiativtager til Næstved Folkebørnehave 1920, formand for Børnehaven for Næstved og Omegn i en årrække, aktiv i Børnenes Vel og i ledelsen af børnehjemmet i Grimstrup.

Søllegaard, Carl

1829-1912, søn af Ole S
værtshusholder
Kindhestegade 13; Vinhusgade 11; Jernbane­gade 14

drev værtshus senest 1863 - 1865, 1866-98 i Vinhusgade, var begge steder vært for Den sjællandske Bondestands Sparekasse. Derefter boede han i Vaaben­brødrenes Stiftelse hvor han var vicevært o. 1901-11.

Søllegaard, Ludvig Petersen

1851 - 1913
kolonial­købmand
Jernbanegade 14; 16

begyndte 1877 i Våben­brødrenes Stiftelse, byggede 1890 nabogården Farimags­vej 36, Jernbane­gade 16 og flyttede deril hvor familien videre­førte forret­ningen -1971. LPS sad i byrådet for Venstre 1900-1906.

Søllegaard, Ole

ca. 1775 - 1856
snedkermester
Grønnegade 37, Ringsted­gade 14

byggede engang mellem 1834 og 1840 det nye hjørnehus der stod til 1934. Sønnerne Christian S (ca. 1820 - 1889) og Peter S (1826 - 1905) fortsatte værkstedet -1902.

Sørensen, Rasmus

1853 - 1926
handelsgartner 1877-
Østergade 20; 16; 7

byggede 1900-01 den store ejendom på hjørnet af Krumport og Østergade som familien ejede -1948. Familien videre­førte forret­ningen, en tid også med dyre­handel og dyrehave, -1945, andre - mindst 1959 under navnet Aakande.

Tesch, Axel

ca. 1846 -
cand.pharm., materialist
Ringstedgade 3

drev Næstved Materialhandel 1872 - mindst 1902

Thaning, Jacob

1855-1916
brændselshandler, grosserer, cementvare­fabrikant
Indre Vordingborgvej 17; 22, 28

kom til Næstved 1889

JT forblev ugift. Hans testamente eller arvinger stiftede et legat der sikrede hans mangeårige hus­bestyrer­inde frk. Sofie Nielsen en livrente.

Thomsen, Johannes Andreas

1848-1920
herreekviperingshandler
Østergade 2, Riddergade 1; privat: Præstøvej 39

drev 1875-1911 herre-, drenge- og skotøjs­magasin, der havde eget skrædderi og bl.a. averterede: Alt er af eget Fabrikat og afleveres kun, naar det passer. 1907/08 byggede han Villa Thorshøj og flyttede privaten derud. J.A. Thomsens Efter­følger fortsatte -1915/16, andre - mindst 1927.

Thomsen, Sigismund Gotthelf

1831-1903
exam.jur., fuldmægtig, prokurator; hotelejer
Ringstedgade 2, Hjultorv 18

etablerede kontor 1859, fra 1864 som prokurator (advokat), overtog 1873 gården og Ny Gjæstgiver­gaard efter sin svigermor, enkefru Juliane Marie Bagger. Gæst­giveriet moderniserede han til et Provinds-Hotel af første Rang, genåbnet 1874 som Hotel Dania. 1896-97 lod han arkitekt Fr. Wilsbech erstatte det gamle baghus med et nyt i 2 etager med værelser, spisesal og mødesal. Han drev det ved skiftende forpagtere.

SGT var siden 1874 bogholder i Spare­kassen for Næstved og Omegn, 1889 - død også medlem af direktionen og den egentlige leder. Det gav den øgenavnet Prokurator Thomsens Sparekasse. Hans advokat­kontor er der stadig.

Thornam, Frederik Adolph

ca. 1794 - 1857
restauratør
Kirkestræde 4

overtog 1839 Christen Velladsens beværtning og drev den -1857. Han reklamerede med varme spisevarer morgen og aften. Efter boghandler Ludvigsens fallit 1841 købte FAT hans bibliotek på over 1000 bind. 1857 kom Thornam som en af Næstveds første 4 mænd på Den Røde Stiftelse hvor han døde samme år.

Tissot, Jean

1851-1936
herreekviperingshandler
Axeltorv 7; Torvestræde 3

var handelsbetjent hos Chr. Fuglede indtil han 1880 overtog forret­ningen med skrædderi og herre­ekvipering som Chr. Fugledes Eftflg. 1895/96 købte han gården i Torvestræde, byggede 1. sal på og flyttede dertil. 1921 solgte han forret­ningen til Jens Henningsen, Jean Tissots Eftf., der lukkede ved årsskifte 1929/30.

Ved flytningen 1896 kom Fuglede og JT i polemik om hver der var indehaver af forret­ningen. Den slags konflikt var ikke ualmindelig, heller ikke at den slog ud i åben annonce­krig.

Tissot, Jean Daniel

-1821
urmager
Axeltorv 10

drev forretning senest 1810 - død, enkefru Charlotte Amalie T fortsatte - død 1862, sønnen Carl Fr. T - død 1866. Samme år købte Anthon F. Wulff & Co. gården, 1869 erstattede de renæssance­facaden med grundmur.

Tode, Claus

1772-1828
distriktskirurg
Brogade 7

var sygehuset først læge 1816 - død.

Toldberg, Sigurd von Westen

1871-1930
kaffe-, te- vin- og delikatesse­handler
Jernbanegade 6; Axeltorv 5; privat: Torvestræde 11

overtog 1900 Søeborghus' Kaffe- og Tehandel, flyttede 1906 til det netop ombyggede Fixhus hvor han fortsatte - 1929.

Tolderlund, Hans V.

1836-1928
købmand; forsikrings­direktør
Østergade 26; Præstø; Købmagergade 2

drev forretning 1862-71 da han afstod den til Fred.V. Sabra og overtog Grønvolds forretning i Præstø. Senest 1901 var han tilbage i Næstved hvor han overtog huset på Købmager­gade som han flyttede ind i. 1918 solgte han det til menigheds­rådet og flyttede fra byen. HVT sad i borger­repræsentationen 1867-, i landstinget for Højre 1894-. Senest 1917 kunne kan kalde sig etatsråd.

Torp, Frits O.

1889 - 1960
trådvare­fabrikant
Ringstedgade; Ndr. Farimagsvej 11

beskæftigede 1934/35 5-6 mand, senere op til o. 11. Sønnen Richard Otto Torp førte virksom­heden videre som Torps Trådvare­fabrik her - død 1978, væsentligt med under­leverancer til Novenco. En yngre søn, Mogens Torp, fortsatte med Torp Tråd andet­steds.

Tronier, Carl Christian

ca. 1809 - 1877
branddirektør, lokalpolitiker
Hjultorv 10; Østergade 2, Riddergade 1

havde 3 mærkesager:

Der kom næppe meget ud af hans social­konservative initiativer. . Næstved fik først sit folke­bibliotek 1913. Arbejdernes Bygge­forening blev o. 1900 videre­ført eller genoptaget af bogtrykker Carl Christensen*, med social­demokratisk udgangs­punkt og betydelige resultater.

CCT blev valgt til byrådet 1869 og sad i skole­kommissionen. Han var formand for Præmie­foreningen for Præstø og Sorø Amters Tjeneste­piger og Tjeneste­karle for lang og Tro Tjeneste.

Uldall, Vilhelm August

ca. 1781 - 1852
toldkasserer
Vinhusgade 12

var i embedet o. 1834-50, kammerråd senest 1834, justitsråd senest 1850. Enkefru Hanne Louise U f. Nellemann ejede og boede i gården - død 1865. Samme år købte Næstved Kommune den Uldallske gård for at flytte realskolen derhen.

Wandinge, E.

1821-
drejermester, instrument­mager
Østergade; Kindhestegade 2; 1-3

drev virksomhed 1851 - mindst 1901, 1856- i Kindheste­gade, 1874- i nr. 1-3. 1866 præsenterede han en elektrisér­maskine i Industri­foreningen.

Weeke, Martin

ca. 1834 -
købmand, korn-, produkt- og brændsels­handler
Østergade 2, Riddergade 1

drev forretningen 1861 - mindst 1883, overtog 1865 den store hjørnegård efter just afdøde Hans Jacobsen. 1879 da den inter­nationale konkrise var sat ind, kom han i vanskelig­heder. Det gjorde hans kreditor Diskonto­banken også. Den overtog bygningerne. Weeke blev boende her indtil 1883 og fortsatte forret­ningen: I begyndelsen af 80'erne averterede han med kul og korn, i begyndelsen af 80'erne sad han i byrådet, 1883 deltog han i etableringen af Handels(stands)­foreningen og blev kortevarigt dens første formand, o. 1889 var han parthaver i Karrebæks­minde Korn­forretning.

Wildt, Christoffer

ca. 1824 -
købmand
Østergade 18; Ringsted­gade 25; 6

åbnede s.m. sin bror L. W 1857 C. Wildt & Comp., især med manufaktur og klæde, overtog 7/11 1868 købmands­forretningen i Bryggergården, C. Friis Eftf. som han drev -1878.

Wildt, Lauritz

1831-1917
købmand; fæstemand; handels­agent
Østergade 18; 14-16; Krumport 4; Jernbanegade 17; Østergade 9

åbnede s.m. sin bror C. W 1857 C. Wildt & Comp., især med manufaktur og klæde, drev den alene under uændret firmanavn - konkurs 1886, 1883- i nr. 14-16. LW var fæstemand -1891.

Wilsbech, Frederik B.

1844-1907
arkitekt

havde tegnestue i Næstved fra ca. 1879, blandt hans mange arbejder i alle formater er

Witte, Hans Henrik

ca. 1746 - 1838
købmand
Østergade 16

var også overmåler & vejer­mester, o. 1800-16 eligeret borger, ved sin død ridder af Dannebrog. 1795 købte han Vesthuset (del af Kirkepladsen 8) som han brugte til udlejning.

Witte, Iver Nicolaj

1791-1865, søn af Hans Henrik W
købmand, postmester
Axeltorv 5

var postmester 1826/30-64 hvorved hans gård blev posthus. Senest 1845 kunne han kalde sig kancelli­råd, 1850 justitsråd. INW ejede flere ejendomme i byen som enkefru Marian W arvede. Deres datter Henriette Cathrine Fix (1826 - 1904) oprettede ved testamente Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse, bygningen på Farimags­vej stod færdig 1907.

Wittusen, Christian Martin

1804-82
kolonial-, korn-, grovvare- og tømmer­handler
Brogade 2, Møllegade

købte 1833 gården på hjørnet af Møllegade og Brogade, 1845 også nabogården i Brogade og senere andre ejendomme. Senest 1839 byggede han korn­tørreoven, 1840 pakhus i det nyanlagte Karrebæks­minde, 1842 magasin i Møllegade, 1849 forhus mod Brogade, 1850-81 disponerede han over Kompagnihuset, 1853- ejede han det. CMW blev byens matador:

1/9 1871 overdrog han forretningen til sin handels­betjent og brorsøn A.G. W (ca. 1843 - 1892) og sin kommis P.J. Abildgaard. 1883 overtog Wittusens Arvinger de betydelige faste ejendomme. 1893 lejede de gården ud til Hans Olsen der 1908- hed Birksted.

Wulf, Evald

ca. 1740 - 1815, søn af Jonas W
byfoged, borgmester
Axeltorv 9

var byfoged 1777-, borgmester 1792-, senest 1781 kancelli­råd, købte 1783 faderens tidligere gård som han ombyggede med nyt forhus i rokoko.

Wulf, Jonas

-1779
guldsmed, konsumptions­forpagter
Axeltorv 9

ejede og boede i gården ca. 1724 - 1776.

Wulff, Abraham

ca. 1784 - 1862
købmand
Riddergade 4

var jøde fra Danzig, veteran fra Napoleons­krigene, fik borgerret i Helsingør 1809, i Næstved 1847. Senest året efter overdrog han forret­ningen til sønnen Ferdinand W.

Wulff, Anthon F.

ca. 1814 - 1877
købmand
Axeltorv 6; 1

var senest 1849 Holger Aagaard Hansens kompagnon eller efter­følger, flyttede 1853 over torvet hvor han sammen med sin svoger F.W. Rossing drev Anthon F. Wulff & Co. - død. Anthon F. Wulff & Co. ejede 1866 - mindst 1870 også nr. 10 hvor de 1869 erstattede renæssance­facaden i bindings­værk med grundmur. AFW sad i borger­repræsentatione / byrådet o. 1850-69 og i havnek­ommissionen i en årrække.

Wulff, Ferdinand

ca. 1820 -, søn af Abraham W
købmand, urtekræmmer
Riddergade 4

overtog 1847/48 forretn­ingen efter sin far, købte gården ligefor Østergade 1850. 1864 sagde han favel til Næstved med en gave på 100 rdlr. til Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd og nedsatte sig i København med forretning på Gl. Torv.

Wæver, Carl Georg

ca. 1851-1923
exam.juris., sagfører
Axeltorv 6; Købmagergade 5

drev praksis i Næstved 1878-88/89, 1884- i Købmager­gade 5 som han 1889 solgte til apoteker Baagøe. Næstved Avis 23/7 1893: Fhv. Sagfører C.G. Wæver rømt. Der blev i Fredags til Skifte­retten i Kjøbenhavn indgivet Begjæring om at tage under Konkurs­behandling Boet efter Vexellerer, fhv. Sagfører C.G. Wæver, der er rømt til Amerika. ... Wæver, der i en Aarrække havde været Sagfører i Næstved, og der havde skabt sig en mere ind­bringende end velset Praxis, efter en halv Snes Aars Forløb havde kunnet forlade Næstved med en Formue.

Ypkendanz, Frederik

ca. 1838 - 1914
snedkermester
Ramsherred 3; Kirkestræde 2

drev virksomhed 1868-, købte farver Obels tidligere ejendom i Kirkestræde, flyttede der hen 1874, nybyggede forhuset 1874-75, ændrede det 1909 og 12 og byggede nye side- og baghuse 1878-89, bl.a. til møbel­magasin. I 1890'erne tog sønnen Carl F.V. Ypkendanz (1869 - 1939) over, 1918 indtrådte tredje generation, Tage F.N. Ypkendanz (f. 1895) i firmaet. FY var også ejendoms­investor. 1895 købte han Kirke­pladsen 12, en del af boderne, byggede ejendommen om og brugte den til udlejning.

Zahle, Niels

1858-1924
by- og herreds­fuldmægtig, byråds­sekretær
Kirkestræde 2; Kindhestegade 18; Købmagergade 4

var i embedet 1881-, 1901- også byråds­sekretær, efter rets­reformen 1919 dommer­fuldmægtig. 1910 købte han den tidl. præstegård på hj. af Kompagni­stræde og Købmager­gade hvor han boede - død. Ca. 1934 solgte enkefru Emma Z gården til sagfører Konrad Hansen.

Ziegler, Alfred

1846-
rebslager
Kindhestegade 10; 20; 8

drev virksomhed 1910-1910, 1885- i nr. 20, 1896- i nr. 8.

Zoffmann, Alexander

1824-1905
cand.pharm., købmand, brændevins­brænder; ejendoms­mægler; lotteri­kollektør
Østergade 12-16; Ringstedgade 2, Hjultorv 3; Købmager­gade 3

overtog 1856 som parthaver i Sonne & Zoffmann sin svigermor, enkemadam Sophie Cathrine Galles gård og virksomhed i Østergade. Samme år fik de kommunal­bestyrelsens tilladelse til i deres Gaard heri Byen at maatte anlægge og ved Dampkraft drive en Straaqværn til formaling af Korn til deres sammesteds værende Damp­brænderie, men drev også almindelig blandet butiks­handel. 1860 og 70 boede begge købmænd i gården. 1878 overdrog AZ sin halvpart i gården til Sonne. AZ var medstifter af Spare­kassen for Næstved og Omegn 1866 og medlem af direktionen fra begyndelsen, fra 1876 som formand og første lønnede direktør. Omkr. 1890-1901 boede han i Købmager­gade, nu med lotteri­kollektion og titlen kancelliråd. Enkefru Elise Z f. Galle boede der - død 1917, deres døtre, stadig med kollektion, - mindst 1930.

Østergaard, Hans Hansen

ca. 1827 - 1888
slagtermester, kreatur­handler, lysestøber
Kindhestegade 15

var søn af slagtermesteren med samme navn i Lille Næstved. Senest 1860 boede han i hjørne­gården Kindheste­gade Vinhusgade, 1863 købte han eller faderen den. Han var der stadig 1880, 1890 ejede hans arvinger den.

Øvlisen, Øvli

1874-
trikotagehandler
Vinhusgade 5; Axeltorv 5

drev forretning senest 1901 - 1936, ca. 1905- i Fixhus.

Aakerberg/Aackerberg

ca. 1800 - 1897
sadelmagere
Sct. Mortensgade 4-6

Johan Aa. (ca. 1751 - 1828) begyndte virksom­heden i sin svigerfar, værtshus­mand Niels Nielsens gård.

Hans Peter Aa. (1808-92), hans ældste søn, - ca. 1860 bistået af sine 2 yngre brødre Erich Chr. og Carl Fr. der så flyttede til Kindheste­gade 1-3.

Johan Peter Aa. (1842-97), hans ældste søn, også tapetserer, havde 1870- værksted i Østergade 18, men flyttede hjem 1883. 1897-98 solgte enkefru Christiane Aa gården til Odd-Fellow-logen og virksom­heden til Jakob Hansen.

Aaris, Andreas

ca. 1819 - 1895
tømrermester
Kompagnistræde 4; Kindheste­gade 26-28

drev virksomhed senest 1850 - mindst 1890, udførte 1887 tømrer­arbejdet ved Brandts Kaserne. Sønnerne H. Chr. (1856 - 1934) og Theodor A. Aaris (1858 - ca. 1923) førte forret­ningen videre. 1911-12 byggede de Farimags­vej 7 og flyttede dertil.

Aarsleff, Emil

1858 -
boghandler
Axeltorv 10

var medhjælper hos A.Chr. Galle, overtog ved dennes død 1886 forret­ningen og drev den -1898.

Aarøe, J.P.L.

1885-1936
sergent; danselærer
Gallemarksvej 29; Krumport 12

kom til Næstved 1913 med 26. fodfolk­bataljon, deltog i Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved og erhvervede gennem denne huset på hjørnet af Gallemarks­vej og Peder Bodilsvej. Byggede 1935 Krumport 12 og flyttede dertil med Aarøes Danse­institut der stadig er der.

19/5 2018