Brohuset

Farvergade 9-15
19/10 2002 kl. 16.08, © pelo

Farvergade 9-15, Brogade 9, facade mod Brogade - Havnegade (Fønix-krydset), bygget 1987-88 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen for forsikrings­selskabet Baltica og Pensions­kassen for Værksteds­funktionærer i Jern­industrien. Huset indeholder 12 lejligheder mod den forholdsvis rolige Farvergade, kontorer mod trafik­infernoet Havnegade - Fønixkrydset.

Forud gik nedrivning 1986 af de to sidste ældre huse: Farvergade 9, en beboelses­ejendom i 1½ etage med mansardtag og 4 lejligheder, og 11, der rummede autoværksted m.m. Nedrivningen af især nr. 9 vakte en del debat, men forsyndelsen ligger længere tilbage. 1986 var karreen håbløst nedslidt.

Engang i 1930'erne stod fotograf Melberg omtrent samme sted. Se hvad han så!

Farvergade 7-15
13/11 2001 kl. 12.13, © pelo

set fra Suså og Havnegade. Ca. 1905 stod en anden fotograf omtrent samme sted. Se hvad han så!

I det tidligere Farvergade 9 fandtes C. Jacobsens* Farveri og Uldgarns­fabrik ved 3 generationer 1818 - 1926:

Georg Jacobsen har ført virksomhedens historie tilbage til 1671. Det støttes af brand­taksationer og folke­tællinger:

ca. 1870
ca. 1870, ukendt fotogaraf

Det tidligere Brogade 9 (Brotorv 1), hjørnet af Farvergade. Fotoet viser samme facade som ovenfor, men fra hjørnet t.v., omtrent hvor Spar Lollands indgang var. T.v. munder Lille Brogade, nu Farvergade, ud i Brogade, i baggrunden t.h. fører Brogade ud mod Storebro. På hjørnet poserer købmand Frederik W.B. (Beeken) med husstand.

Her var Broports accisebod. Accise var inden­landske vareafgifter, især consumption, afgift på varer der førtes ind i en købstad. Konsump­tionen blev afskaffet 1850/51 og Broport, bare en bom for Storebro, nedlagt.

Farvergade 9(-11) og Brogade 9(-11) var 1 gård indtil 1815.

højre side af Brogade: nr. 6, de 3 forhuse som avls­bruger og kollektør Carl O. Hansen 1871 erstattede med 2 grund­murede, indrykket til lige bygge­linje.

Her var købmands­forretning med beboelse mindst 1834-1965, opr. en udløber af farveriet:

3/12 2017
Farverg 9: 180, gl. 190b
11, Brogade 9-11: 179a, gl 190a