Skomagerrækken 3 i Næstved

Skomagerrækken 3

Dommerkontorer, Skomagerrækken 3
11/11 2007 kl. 13.25, © pelo

bygget 1919 og 1937 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal. 1919-huset bestod kun af de fem fag t.h., med dør hvor den højre bue nu er, resten, inkl. indgangs­partiet, er fra 1937; facadens markante, pilaster­lignende struktur er bibeholdt fra 1919.

Husets forgænger t.h., fra 1854 efter tegninger af tømrer­mester Hoffmann*, var sprøjte­hus indtil 1898, da det flyttede hen i Sandgraven. Brand­kaptajner:

Brandmændene var tjenestepligtige, udskrevet på brand­session.

Derefter blev huset brugt til Kødkontrol indtil 1919. 1923/24 blev der kød- og levnedsmiddel­kontrol i det nyindrettede Kvægtorvet.

Det nye hus, bygget 1919 i henhold til retspleje­reformen samme år, var politi­station fra 1919, hidtil i Råd-, Ting og Arrest­huset (1 side frem), til maj 1938, da den flyttede skråt over gaden til Diskonto­bankens aflagte Ramsherred 3, som samme Tidemand-Dal ombyggede til etaten. Ved udbygningen 1937 citerede Tidemand-Dal den tidligere brand­stations rundbuede porte og relaterede huset til den nye politigård skråt overfor ved at bruge samme marmor omkring døre og vinduer. Siden september 1938 var her dommer­kontorer. Efter justitsens udflytning til den tidligere Gardehusar­kaserne 2009 blev her 2012 Næstved Lægehus.

Dommerkontorer
11/11 2007 kl. 13.24, © pelo

Våbenskjoldene er også fra 1937 og identiske med de modstående på Tinghuset og næsten også med dem på den nye politi­station skråt overfor.

3/7 2018
231(b), gl. 129b