Fægtesalsbygningen

Grønnegades Kaserne
15/4 2006 kl. 14.53 © pelo

også kaldet Nye Kaserne, bygget 1855-56 ved arkitekt, oberst­løjtnant F.F. Ramlau til 2. Dragon­regiment efter nedrivning af Andreas Kirkerups mindre eksercerhus i bindings­værk, bygget 1799 til Sjællandske Rytter­regiment og den nyoprettede eksercer­skole.

Fægtesalsbygningen
4/7 2006 kl. 7.32 © pelo
13/6 2009