Farimagsvej 22

Farimagsvej 22
28/8 2004 kl. 7.51 © pelo

bygget 1926 ved arkitekt Johs.Tidemand-Dal, Jens Peter Larsen murede, for amts­forvalter (1926-45) Bianco Boeck (1878 - 1945) til bolig og amtsstue. Det lavere hus i forgrunden er en senere udvidelse ad to gange: 1939 også ved Tidemand-Dal og 1985 ved arkitekt Knud Toftvad for Arbejdernes Fælles­organisation.

En amtsstue blev bestyret af en amts­forvalter der sorterede under finans­ministeriet. Opgaven var at indkassere stats­skatter, evt. indirekte gennem det kommunale skattevæsen, og at holde tilsyn med statsskove og evt. kgl. godser i amtsstue­distriktet, som ikke nødvendigvis faldt sammen med amtet. Ved kommunal­reformen 1970 nedlagdes amtsstue­distrikterne.

Amtsstuen i Næstved var fra 1901 i konsul Brandts gård på Østergade, o. 1910 stadig i Østergade, o. 1920 på Hjultorv.

Her på adressen lagde amts­forvalteren altså selv hus til embedet. 1928 købte staten huset. Boeck var her - død 1945, efterfulgt af Hans P. Bonde. Amtsstuen flyttede senere til Baltica­gården, 1962 købte Forsvaret huset og indrettede det til løjtnant­skole. 1977 overtog Næstved Kommune huset, drev ungdoms­skole her, og stillede et lokale til rådighed for Forbrugernes Oplysnings­kontor. 1/8 1983 solgte kommunen huset til Arbejdernes Fælles­organisation der flyttede hertil fra Krumport 3 2/9 sammen med Social­demokratiet, tre fagforeninger og AOF. FO afhændede huset 1996/97.

I efteråret 2009 flyttede FuturaCentret med café, nu under navnet Frivillig­center Næstved hertil fra Ringstedgade 20. Caféen lukker december 2015.

Farimagsvej 22
11/11 2001 kl. 14.16 © pelo
10/1 2017