Grønnegade 6-8

Grønnegade 6-8
11/11 2001 kl. 13.47 © pelo

hjørnet af Johannebjerg­stien (t.h.), tidligere to ejendomme:

Syerske, enkefru Thrine Henriksen ejede og boede i nr. 8 senest 1921 - 1932/33, fraflyttet til nr. 7 overfor. Hendes søn, chauffør Svend Viggo Henriksen (f. 1905) grund­lagde Radio­lageret 1926 i Ramsherred, 1930- her i nr. 8. Familien har siden videreført forretningen. Den udvidede som beskrevet 1965. Her lidt fra en annonce ca. 1939:

En Radio af første Rang,
naturlig Tone, festlig Klang.
Et Tryk paa Knappen og De faar
straks København og Kalundborg.

tidligere huse

Grønnegade havde flere huse end gårde, flere lejere end ejere.

Nr. 8 var o. 1791-1801 ejet af glarmester Chr. Ager, o. 1810-37 af hans datter, glarmester Ravns enke, o. 1847 af købmand Ravn*. De brugte det til udlejning, gennem­gående til 2-3 arbejder­familier. Arbejdsmand og kornmåler Christen Hansen ejede og boede i huset o. 1857-80, han enke Johanne o. 1890-1906; 1907 solgte hendes arvinger huset.

Nr. 6 var et nifags bindingsværks­hus fra 1787 i en etage med kampestens­fundering mod gadeplan. Ejer var købmand Mathias Harboe* - død 1826, så enkemadam Harboe - død 1853 eller kort før, så de harboeske arvinger -1866. Husmand Niels Jensen købte huset 1874, flyttede ind i det og åbnede 1884 Næstved Damp­kaffebrænderi som han drev til 1921, videreført af F.F. Nielsen til mindst 1926. En høj skorsten bag baghuset (foto: helt t.h.) mindede endnu o. 1950 om virksom­heden. Drejer Carl Thorvald Hansen boede her o. 1929-48, tilflyttet fra nr. 2, det sidste par år som alders­rente­nyder, med værksted og butik i et baghus hvorefter huset blev kaldt drejerhuset. Det maleriske men falde­færdige hus bag stokroser i den smalle forhave blev revet ned 1954.

10/1 2017