Vinhusgade 2
13/6 2004 kl. 11.14 © pelo

Vinhusgade 2

bygget 2003-04 ved arkitekt Helge Jørgensen, Tegnestuen Apostel­gaarden, for Tom Høeg til sparTrelleborg, tidligere Slagelse Sparekasse, fra begyndelsen af 2008 Sydbank, efter nedrivning af det tidligere hus. Sidehuset (t.h.) fik samtidig ny facade og diskret indfældede tag­terrasse forrest.

Sydbank flyttede 2014 til Axeltorv 4 efter overtagelse af Næstved Diskonto­bank. Møns Bank åbnede filial her samme år.

Vinhusgade 2, det tidligere hus
18/6 2002 kl. 11.27 © pelo

det tidligere hus

er bygget (helt ombygget) 1962-63 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for købmand (dvs. herre­ekviperings­handler) Gunnar Petersen (1 side tilbage). Det blev revet ned 2003.

På dette fremtrædende hjørne mod Kirke­pladsen lå der fra før 1682 et bindingsværks­hus på fire fag, to etager. Det var sogne­præstens residens til Sct. Peder Kirke o. 1682 - 1736. Jonas Wulf* ejede gården o. 1761, hans søn Evald Wulf* o. 1781-1811. De brugte den til udlejning. 1803 eller kort før nedrev Wulf jun. hjørnehuset.

Brændevins­brænder H.F. Hansen ejede gården o. 1827-37, hans enke o. 1840-47. Hun afhændede tomten her på hjørnet. 1846/47 byggede skomager­mester Peter Cornelius Ellert et nyt forhus i grundmur af omtrent samme omrids som det viste. Det blev fornyet 1941-42 ved murermester P.N. Ladefoged for bogbinder Mortensen.

Her var skomageri o. 1847-80 ved Peter C. Ellert der også ejede huset. Bomuldsvæver og tøjfabrikant Jens Elster* var her senest 1850 - 1863 da han flyttede til sin nybyggede gård i Torvestræde. Her blev købmands­forretning 1869 - 1910:

Senest 1916 - 1938/39 var her afholds­pensionat, - 1937/38 ved frk. Karen Nielsen - måske på initiativ af glarmester J.A. Pedersen* der ejede huset senest 1911 - 1919 og var ledende i afholds­bevægelsen.

T.v. havde Næstved Mejeri udsalg 1911-60/61. T.h. var tobaks­forretningen Fabriks­udsalget senest 1929 - 1942, senest 1933- ved C. Vestermark der 1942 flyttede til Kindheste­gade 24. Bog­binder Henry Mortensen flyttede ca. 1940 hertil fra Kindheste­gade 1, privaten 1942/43 fra Peder Syvsvej 22 (nedrevet) med forret­ning i stuen, værksted i kælderen og dueslag i baghaven - død 1951; L. Jørgensen videreførte Fa. H. Mortensen - mindst 1960. 1961 købte Gunnar Petersen, herre­magasinet Bristol i nabo­huset (1 side tilbage) ejendommen af enkefru Ane Mortensen. Sommeren 1963 åbnede han special­afdeling for drenge­tøj her.

sidehuset

t.h. er bygget 1959/60, også ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for Svends Møbler i nabohuset, ændret 1961/62 ved hans efterfølger, arkitekt Peter Karstensen for samme og 1971 ved samme arkitekt for Bristol.

Det havde har forgængere i bindingsværk: o. 1682 6 fag i 2 etager, o. 1761-1876 13/14 fag i en etage, o. 1867-76 med mansardtag, dertil et par mindre længer.

1787 indrettede Wulf længen til rytterbarak med stald til 13 heste. Den var her stadig 1791, derefter var her mest bare stald. Avlsbruger og kollektør Carl Hansen* arvede gården senest 1850. Han havde lo og lade og drev svineri her, men lejede også en del ud til beboelse. Skomager Peder Ludvig Redøhl (d. 1875) boede her o. 1834-60. 1890 solgte Hansen huset til snedker­mester Ypkendanz* der brugte den til værksted.

Det nye hus blev brugt som lager og udstilling for naboen Svends Møbler fra 1971 for Bristol.

23/1 2017