Vinhusgade 6

Vinhusgade 6
23/6 2010 kl. 17.35 © pelo

bygget 1983-84 ved arkitekt Peter Karstensen for Bristol (1 side frem), der genåbnede sin butik her 29/3 1984. Da Bristol (Tøj­eksperten) lukkede o. 2000, forblev butiks­lokalerne tomme, og i 2002 ombyggedes stueetagen til boliger. Det gav anledning til en præcisering af byplanen. Desværre kan byplaner nok ikke standse butiksdøden i indre by.

Her lå en stor renæssance­gård i bindings­værk, 2 stokværk og højt tag, forhus i 9 fag med port fra ca. 1575 med gen­anvendelse af ældre tømmer og knægte, sidehus fra ca. 1600. Mellem 1682 og 1736 blev sidehuset reduceret til en etage, det samme overgik forhuset mellem 1781 og 1791.

Ved den tid var her slagter­forretning, ved Ditmar Goische og dennes enke Kirstine Corbens o. 1781-87, så Niels Aagesen Møller o. 1791-1811. Omkr. 1834-40 boede distrikts­kirurg Todes* enke Ane Margrethe Mauer (død 1862) her med en tjeneste­pige. Gården havde samme ejer som naboen (1 side tilbage) o. 1870-1906.

Fra senest 1872 til januar 1968 var her Træhandelen, efterhånden især med legetøj

Pr. 15/1 1968 overtog Bristol ejendommen og åbnede "bukseshop", fra 1970 special­forretning for cowboytøj.

Det gamle hus var nu stærkt derangeret, facaden plastret til med reklamer og saloon-brædder uden på gul stænkpuds. Ved nedrivningen foretog Næstved Museum opmåling og udgravning, hvor der konstateredes spor af aktivitet, måske en bageovn, fra sen vikingetid (ca. år 1000) og af hustomt fra 1300-tallet, måske en smedje. Træværk, herunder bindingsværks­knægte fra sen­middelalder og renæssance, er nu udstillet på Næstved Museum sammen med en imponerende model af den oprindelige bindingsværks­konstruktion, udført 1983 af snedker Jens Bülov Warming.

facade 2001
7/9 2001 kl. 11.01 © pelo

Facade før ombygning 2002 (ændring af butiks­lokale med arkade til bolig). Bristol lukkede 2000/01.

22/1 2017