Vinhusgade 8

Vinhusgade 8
23/6 2010 kl. 17.34 © pelo

bygget 1957 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen og ing. Johs. Jørgensen for bagermester Keld Olsen: To butikker og lejlighed ovenpå. Baghuse bl.a. 1950 ved arkitekt Aage Nielsen og 1960-61 ved arkitekt Peter Karstensen, en del nedrevet 1979-80 ved anlæggelsen af Axelhus­parkeringen.

Før lå her en renæssance­gård, iflg. dørhammer bag porten bygget 1637 af en Jost Althaus og fru Mergrete Andredætter (nedenfor).

Tilbage i tiden har gården været ganske statelig:

Siden har ejendommen, i en periode sammen med nabohuset (1 side frem), haft lang tradition for bageri:

De to sidstnævnte er eksempler på datidens småborger­lige husholdninger: Også en eller to svende, evt. en lærling, en eller to tjeneste­piger og en tjeneste­karl boede og spiste hos mester. Langhoff er lidt atypisk: Han fik børn med og giftede sig med sin husjomfru Marie Sophie Frederikke Hansen.

Bagermester Jacob Frederik Langhoff åbnede 8/3 1881 fotografisk atelier oven på bageriet. Ved hans død året efter overtog broderen Jørgen atelieret, senere samme år broderen Edvard der i april 1889 solgte atelieret til Charles Løvstrøm*, 3. generation drejer­mester med forretning og værksted skråt overfor i nr. 3. Løvstrøm drev begge forretninger indtil januar 1899, atelieret her ved bestyrer N.A.Th. Nielsen, indtil han maj 1903 solgte det til malermester Carl Christian Nielsen (1870 - 1955) der lukkede det i 1907 for at indtræde i atelieret Christensen & Co., Farvergade 7.

T.v. var der parfumeri o. 1959-89, først Desiré ved Inger Olsen, fra 24/11 1982 Kaktus ved Tove Primdahl.

Her har været skiftende restauranter siden 2002.

I et baghus havde bogbinder­mester Valdemar Jensen bolig og værksted senest 1906 - 1938/39, tilflyttet fra Kindheste­gade; i det mindste o. 1930 var han bestyrer for E.L. Demuth*.

dørhammer

porthammer
14/3 2003 kl. 12.50 © pelo

Renæssance-dørhammer fra tidligere hus indmuret over sidedør i gården. En dørhammer er den bjælke der er overligger over døren.

22/1 2017