indflydelsesrige borgere

Her er mit forsøg på at besvare et umuligt spørgsmål:
Hvem bestemte (mest) i Næstved?

o. 1761 konsumptionsforpagter Jonas Wulf
o. 1761-1781 købmand Claus Brysting
o. 1777-1817 købmand, byfoged, borg­mester Evald Wulf
o. 1781-1801 købmand Mathias Harboe
o. 1781-1811 købmand Martin Henrich Stenecke
o. 1781-1834 bager Carl Addit
o. 1787-1817 købmand Chr. Simonsen
o. 1791-1813 købmand, post­mester Hans Chr. Misleth

o. 1801-1837 købmand Hans Henrik Witte
o. 1801-1840 lærer Frantz H. Stribolt
1809-1835 byfoged, borg­mester M.S. Schönheider

o. 1817-1858 købmand Niels Chr. Flor

o. 1827-1856 købmand Ludvig Hatting
o. 1827-1857 brændevinsbrænder Chr. Hasling
o. 1827-65 købmand, post­mester Iver Nicolaj Witte
o. 1829-1845 prokurator Bertel Chr. Rye

o. 1834-1855 prokurator, kæmner Jacob Paulin Clausen
o. 1834-1858 købmand Niels Andreas Lund
o. 1834-1864 kornhandler Hans Jacobsen
o. 1834-1868 købmand, mægler Søren Knæckenborg
1836-1838 borgmester, byfoged C.A. Bluhme
o. 1837-1845 toldinspektør Severin Fanøe
o. 1837-1852 toldkasserer, justitsråd Vilhelm Aug. Uldall
o. 1837-1853 sognepræst Peter Andreas Thomsen
1837-1869 læge, fysikus Ove Høegh-Guldberg
o. 1838-1845 urmager Andreas Christensen
o. 1838-1845 købmand Peter Fr. Galle
o. 1838-1863 købmand, brændevins­brænder Ernst Aug.Fr. Mielche
o. 1838-1872 farver Carl R. Durck
o. 1838-1879 tømrer, brand­kaptajn Søren Fr. Hoffmann
o. 1839-1845 købmand, brændevins­brænder Søren A. Galle
1838-1855 borgmester, byfoged Daniel T. Lawætz
o. 1839-1857 snedker, ejendoms­investor Hans E. Sorterup
o. 1839-1868 bager, kæmner Hans Peter Kampmann
o. 1839-1879 distrikslæge Lorentz Vilh. Castenschiold

o. 1840-1861 farver Thor Obel
o. 1840-1864 murer Johan Michael Meyer
o. 1840-1880 murer, jerns­tøber J.A. Hermansen
o. 1845-1857 manufakturhandler J.S. Hirsch
o. 1849-1871 købmand, ekviperings- & klædehandler Jacob F. Gottlieb

o. 1850-1869 købmand Anthon F. Wulff
o. 1850-1870 bogtrykkker, redaktør Andreas Peter Bang
o. 1851-1863 købmand Niels Bagger
o. 1852-1860 købmand Frederik Wilh. Rossing
o. 1852-1879 maler Henr. Bischoff
1852-1859 præst, førstelærer Ph.C. Friedensreich
o. 1853-1858 apoteker Frantz Joachim Langsted
o. 1853-1863 kobbersmed Christian Lillegaard
o. 1854-1859 købmand H.F. Olivarius
o. 1854-1861 købmand N.C.J. Nielsen
o. 1854-1866 købmand Theodor Nielsen
o. 1854-1871 grosserer Christian Martin Wittusen
o. 1854-1869 smed Niels Jacob Blum
o. 1854-1869 købmand Jolger Aagaard Hansen
o. 1855 lotterikollektør, avlsbruger Carl O. Hansen
o. 1855 murer Jens Larsen
o. 1856-1877 farver, klædefabrikant Adolf Vilh. Hansen
o. 1859-1869 købmand Alexander Zoffmann
o. 1859-1888 boghandler H. Bloch
o. 1859-1903 prokurator Sigismund Gotthelf Thomsen

o. 1860-1906 bogholder, bankdir. S.P. Hansen
1860-1872 præst, førstelærer F.R.D. Kragerop
o. 1861-1869 pastor Andreas Listov
o. 1862-1869 branddirektør Carl Chr. Tronier
o. 1862-1893 maler Chr. Petersen
1862-1869 skoleinspektør Georg Lindelof
1862-1878 toldforvalter baron C. Løvenskjold
o. 1863-1885 købmand Ferd.E. Sander
o. 1864-1869 købmand Frederik W. Beeken
o. 1864-1869 tobaksfabr. Carl Henrik Knudsen
o. 1864-1887 murer Peder Hansen
1865-85 bogtrykker, redaktør A.C. Bang
o. 1865-1909 buntmager, bankdir. Andreas Julius Michelsen
o. 1865-1910 sagfører, kæmner Chr. Hansen
o. 1866-1870 købmand Hans. V. Tolderlund
o. 1866-1875 maler, bankdir. E.F. Kann
o. 1866-1887 købmand Frederik Ludvig Brandt
o. 1866-1895 bogtrykker, redaktør Carl Victor Petersen
1869-1900 landfysikus P. Knudsen

1876-1878 borgmester, byfoged C.A. Kjær
1878-95 borgmester, byfoged Carl Salicath
o. 1878-1903 murer Morten Hansen

o. 1880-1912 redaktør Regnar Petersen
o. 1881 købmand Martin Weeke
o. 1881-1884 forpagter Fritz Peter Lundstein
o. 1881-1885 landinspektør Jørgen Jørgensen
o. 1881-1886 skomager Emil Ljungberg
o. 1881-1895 købmand, bankdir. Carl Bergen
o. 1882-1890 boghandler Emil Fix
o. 1882-1900 jernstøber Henrik Hermansen
o. 1882-1914 købmand, bankdir., havnekass. Anker Jensen
o. 1884-1887 købmand Ferd. Larsen
o. 1884-1911 ur- og instrument­mager Edvard Ahrentzen
o. 1885-1892 sagfører Emil Beyer
1885-1895 oberst Ebbe H.V. Tønder
o. 1885-1898 læge Hans Hansen
1886-1910 amtmand Georg Fr. Tillisch
o. 1888 bødker Johan Petersen
o. 1889-1903 skomager Carl Chr. Nielsen

o. 1890-1895 redaktør Oluf Bang
o. 1890-1901 realskolebestyrer Margrethe Jensen Skjold
o. 1890-1911 pastor Bohn
o. 1890-1913 realskoleinspektør Henrik Eli Saul
1890-1912 skoleinspektør Johannes Beldring
o. 1890-1924 by- og herredsfuldmægtig, byrådssekr., dommer­fuldmægt. Niels Zahle
1890-1928 arkitekt Georg Emilius Andersen
o. 1891-1909 sagfører Chr. Fester
o. 1894-1900 sagfører Henrik Schultz
o. 1894-1905 jernstøber, maskinfabr. Carl Chr.Fr. Paulsen
1895-1900 borgmester, byfoged Ludvig Nikolaj Marius Dithmer
o. 1896-1906 murer Hans Christiansen
o. 1896-1899 møbelhandler Rasmus Hansen (Hovmann)
o. 1896-1899 slagter Emil Petersen
o. 1896-1899 vognmand Ole Severinsen
o. 1897-1902 købmand Herman B. Sommer
o. 1897-1903 købmand Niels Hansen
o. 1897-1928 gårdejer, sparekasse­best. Julius Frandsen
o. 1898-1912 læge Hjalmar Maag
o. 1899-1904 brygger, købmand Mouritz Frederik Trap Friis
o. 1899-1905 isenkræmmer Chr. Satterup
o. 1899-1931 redaktør, bankdir. Carl H. Christensen
1899-1916 fysikus Andreas Boeg

1900-1913 borgmester, byfoged Albert Hänschell
o. 1902-1905 redaktør Josef Hansen
o. 1903 manufakturhandler Lorents P. Ferdinand
o. 1903-1912 grosserer Valdemar Huus
o. 1906-34 murer Peter Hansen
1909-1921 lærer Elisa Petersen
o. 1909-1938 forr.fører, redaktør, borg­mester Anton M. Kristensen

o. 1910-1918 sagfører Niels J. Hovmann-Hansen
o. 1910-1917 journalist Niels Andreasen
1910-26 amtmand Axel Vedel
1910-49 arkitekt, brand- og bygnings­insp. Ludvig Beldring
o. 1912-1918 tømrer, entreprenør Carl Jensen
o. 1912-1943 redaktør Hans Peter Olsen
o. 1913-1921 lærer bibliotekar Vald. Holst
1912-37 handelsskoleforst. Chr. Larsen
1913-1938 borgmester, byfoged, dommer Poul Kristian Diderichsen
1913-1948 elektriker, socialinspektør Herman Petersen
o. 1914-1938 overlærer Johannes Søegaard
o. 1916-1939 skoleinspektør Johs. Bæksted
o. 1919-1925 sko- og hatte­handler C. Schrøder
o. 1919-1925 papirarbejder Otto Verup
o. 1919-1933 tømrer, forretnings­fører Hans R. Andersen

o. 1921-1953 grosserer Wilh. Smith
1926-1949 amtmand Gustav Toft
1928-1956 arkitekt, forstander Jørgen Otbo
o. 1929-1937 murer Peter Larsen
o. 1929-1942 købmand Chr. Lorenzen

o. 1932-1938 stads- og havneing. Rasmus Frandsen
o. 1935-1949 repr., FO-formand, borgmerster Regner Calum
o. 1937-1962 sagfører Konrad Hansen

o. 1940-1958 skoleinsp., rektor Olaf Krüger Rasmussen
o. 1941-1949 sagfører Johan H. Clausen
o. 1941-1964 dir. Bernhard Rasmussen
1942-1946 dir. Hans Poulsen
o. 1943 murer Carl Petersen
o. 1943-1961 kommune-, byrådssekr. Sv.E. Elvang
o. 1946-1965 smed Gylmar Bengtson
o. 1949 skoleinspektør H. Bonde
o. 1949 typograf, FO-formand Mads Petersen
o. 1949-1961 borgmester Th. Tidemand

o. 1950-1954 dir. Rasmus Grønholt
o. 1950-1958 lektor H.C. Jønsson
o. 1954-1958 arbejdsmand Herluf Jørgensen
o. 1954-58 dir. Sv.E. Smith
o. 1954-1958 bankdir. Birger Stürup-Johansen
o. 1954-1988 maler, borgmester Svend Hansen
1956- ing., forstander Henning Jensen

Indflydelse, eller endda magt, er en luftig størrelse. Jeg kender ingen præcis målemetode. Den kan være formel eller uformel. Den kan vær politisk, økonomisk eller mental. Den kan udøves gennem embede, organisationer eller medier.

Den er politisk i den forstand at den angår res publica, det offentlige eller det fælles. Der skal vel også være et element af konflikt i den. Indflydelse er ikke betinget af at man hører til den bestemmende majoritet; kværulanter har også indflydelse - som havkatten i hyttefadet.

12/6 2018