Næstved 1822

kort over Næstved 1822

Bemærk pilen: Nord er kl. 2. Hvis du har svært ved at læse tegneforklaringen t.v.:

Statens Arkiver har et interessant og lidet kendt kort over Næstved 1779.

Det her er det næste nogenlunde præcise kort over Næstved jeg kender. Det er egentlig et konsumtions­kort der viser konsumtions­distriktet og de fire toldboder, markeret med mørkere rød, ved byportene. Kortet ses ikke ofte, tit nævnes Traps fra 1859 som det ældste pålidelige. Det blev gen­fundet på Rigsarkivet og udgivet som særtryk af Næstved Distrikts­toldkammer 1985 i anledning af Næstveds 850-års jubilæum. Mig bekendt har det aldrig været i fri handel. Det har været gengivet sort-hvidt i Næstved Museums hefte Bygnings­registrering fra 1986, og By- og Egns­historisk Arkiv udstillede tidligere et eksemplar.

Hvad bebyggelsen, markeret med rødt, angår, er kortet ikke præcist i alle detaljer. Toldboden i Ringsted­gade er på dette tidspunkt flyttet over på den anden siden af gaden, jeg kan ikke få øje på Kompagni­huset. Grønnegades Gamle kaserne fra 1805-06 burde også have været med, Præstø Amts Sygehus falder vist også akkurat inden for rammen.

Nederst giver kortet et godt indtryk af Sandbjerget mens en tilsvarende markering på Lille Næstved-siden af Suså er mindre forklarlig.

Krumport (øst, nederst) havde ingen konsumtions­bod, vejen endte som en markvej på Sand­bjerget. Enkelte andre markante bygninger er navngivet: de to kirker, Sortebrødre­(gård), Hellig Gejst Hospital (Helligåndshuset), Excercerer Huset og vagthuset på Axeltorv som 1822 stadig blor hedder Torvet, uden for byen Magle Mølle. Uden for byen er angivet med blyants­skrift, hvem der havde lodderne i bymarken, men det er også svært læseligt på mit papir­eksemplar.

Kirkerne er endnu omgivet af kirkegårde, kirke­pladserne delvis bebyggede.

Der er endnu åbninger i husrækken langs centrale gader: Torvestræde, Ramsherred og Grønnegade. Mellem de to sidst­nævnte er Nygade endnu ikke anlagt, det lavt­liggende fugtige område er haver. Byen slutter brat langs Sand­bjerget ved Sct. Mortens Kirke, der er endnu længe til Jernbane­gade.

27/3 2016