Ramsherred 23, Grønnegade 1
20/5 2002 kl. 11.20 © pelo

Ramsherred 23, Grønnegade 1

bygget 1917 ved arkitekt Ludvig Beldring* for fiske­handler Carl Chr. Christoffersen (1 side tilbage). Nye vinduer af plast maj 1986 samtidig med de to nabohuse (1 side tilbage og frem). Arkitekt Hansen-Reistrups* plan for fornyelse af nabohuset mod Ramsherred (t.v.) omfattede også en fornyelse af hjørnet her. Det blev ikke til noget.

Beværtningen fortsatte fra den tidligere gård (nedenfor):

1951 - mindst 66 var her tøjkæden Bolette ved Kai Nørgaaard, tilflyttet fra Ramsherred 21 (2 sider tilbage). Evy og Ole B. Jensen åbnede Bellevue Gardiner 13/7 1973 i det tidligere Hotel Bellevue, men flyttede herhen 16/1 1975. Ca. 2003 flyttede forret­ningen væk fra bymidten.

Ramsherred 23, Grønnegade 1: kvist
13/6 2004 kl. 13.59 © pelo

detalje

I kvistens gavlfelt bygherrernes initialer C(arl) C(hristoffersen) og fruens E(lisabeth) C. og opførelsesår: 1917

den tidligere gård

havde forhuse både mod Ramsherred og Grønnegade, bygningerne omfattede også nabohusene til begge sider, (matriklen gl. 57, ny 22) Ramsherred 17-23 og Grønnegade 1-7. Rebslager Christian Hansen Møller ejede og boede i gården o. 1761-91. Genboen, tømrer­mester og brand­kaptajn Søren Frederik Hoffmann* ejede den senest 1837 - død 1884. Han havde tømmer­plads på en del af grunden og brugte husene til udlejning. Fra først i 60'erne ejede han også Ramsherred 15, fra midt i 70'erne udstykkede han grunden. Hoffmanns arvinger ejede gården til mindst 1890, også til udlejning.

Mod Ramsherred boede lærer, kordegn Knud Alfred Fester* o. 1870-80, 1880 sammen med den ugifte søn Christian Fester* der 1878 nedsatte sig som sagfører med kontor i Kirkestræde 2, fra året efter i Ramsherred 7. Da den nye kommune­skole var færdig 1881 fik lærer Fester fribolig der.

Her var skomageri 1898 - mindst 1908 ved M. Andreasen.

Ellers gik der våde varer i gården:

Øl- og detailhandler Christoffer Madsen* flyttede hertil 1893 fra Sct. Mortensgade 5. Senest 1898 ejede han gården. Det år omfattede hans hustand familien hvor sønnen Carl Viggo var medhjælper, og en tjenestekarl. 1911 drev han forretningen sammen med den yngre søn Georg V. Madsen (1883 - 1933) der året efter overtog forretningen; han byggede 1913 Farimagsvej 13 og flyttede derud. Ølhandler Carl Viggo Madsen boede stadig her 1916.

Her var beværtningen Royal, i folkemunde Asylet eller Gravens Rand

I hjørnehuset, det gamle og det nye, eller i et af sidehusene:

13/1 2017
22(a), gl. 57