Nygade 10

Nygade 10
27/5 2002 kl. 17.11 © pelo

grundmur på naturstenssokkel, bygget 1856 af murersvend Jens Larsen* der stadig ejede det 1880. Han brugte det til udlejning. 1975 ombyggede arkitekt Gustav Petersen fra bolig til værtshus for murermester og restauratør Frank Madsen. Larsen byggede o. 1860 et baghus i bindings­værk, siden fornyet i grundmur.

Fhv. murermester Carl Rudolph Plum ejede huset 1891 - død 1911. Han boede selv i baghuset. Det gjorde også hans ugifte datter Frederikke Plum der var dame­skrædder­inde. Hun og hendes bror, kurvemager­mester Carl Plum, arvede huset; han flyttede i begyndelsen af 20'erne også til baghuset, fra Østergade 12; begge boede her stadig 1925.

værtshus

1856 flyttede Bertel Sophus Siemsen sit værtshus fra Riddergade til det nybyggede hus her hvor det var til hans død 1866, fra 1857 med keglebane, fra 1861 med høkerhandel og mad ud af huset. Værtshuse har det med at give nabo­konflikt; Næstved Avis 20/9 1858: Maatte vi ikke bede vores Øvrighed om at være en Smule behjelpelig med at vores Natteroe ikke oftere skal blive forstyrret ved Hr. Restaurateur Siemsens Natte-Comerts, som flere Gange i Sommer har funden Sted. Flere Beboere i Nygade.

15/5 1975 åbnede brødrene Torben og Jørgen Steen værtshuset Nygade 10. Det lukkede 30/3 2003 og afløstes af karaoke-stedet The Beach med et helt andet klientel.

nr. 8

(forgrunden t.h.), bygget 1856 af murersvend Jens Larsen*. Han solgte det straks til høker og skomager Hans Norsteen - vel en byttehandel: Larsen havde 1855/56 overtaget Norsteens hus Ramsherred matr.nr. 80, revet det ned og dermed skabt åbning til Nygade. Norsteen var her til tvangsauktion 1860. Chr. Hemmingsen eller Henningsen (1837 - 1929) ejede og boede i huset senest 1862 - død. Han var kleinsmede­mester, o. 1906-21 forretningsbud, fra senest 1911 modtager af alderdoms­understøttelse der fra 1922 hed aldersrente. Enkefru Ane Hemmingsen boede her - 1933/34, derefter sønnen, slagter­svend, så invalide­rente­modtager Fr.V. Hemmingsen - død 1942. Huset blev revet ned 1968 eller kort efter for smedemester V. Jørgensen (1 side frem).

16/2 2017
27, gl.58q
8: 28, gl. 58p