Nygade 12

bygget 1856 af murersvend Jens Larsen*. Han ejede det til mindst 1880 og boede her 1860 med sin kone, en tjeneste­pige og tre tjeneste­karle.

Regimentsbøssemager, senere også krigs­assessor Jens Ludvig Nielsen boede her o. 1880-90 med sin kone; sønnen Christian Hannibal Nielsen var svend. Nielsen senior ejede huset senest 1890, senest 1898 overtog sønnen hus og virksomhed. Han var her - død 1930.

I et nu nedrevet baghus boede op til 7 husstande.

16/2 2017
26, gl. 58r