Nygade 4-6

Nygade 4-6
27/5 2002 kl. 17.10 © pelo

bygget 1854-55 af murersvend Jens Larsen* der solgte nr. 4 sidst i 50'erne, nr. 6 først/midt i 60'erne.

nr. 6 (bagest)

Jørgensens kleinsmedje blev grundlagt 1862 i Grønnegade af Anders Jørgensen* der også var beslagsmed på kasernen. Senest 1867 overtog han nr. 6 her (bagest, t.v.). Engang i 80'erne flyttede han til Grønnegade 11 og overlod virksomheden her i Nygade til sønnen Peter Conrad Jørgensen (1861 - 1931) der stadig boede her 1930 og engang mellem 1911 og 13 også erhvervede nr. 4. Midt i 30'erne beskæftigede virksomheden op til 11 mand. 2001 flyttede femte generation Jørgensen kleinsmede- og VVS-virksomheden ud til Marskvej.

baghus

smedeværksted. Største del t.h. er bygget 1883 for klein­smede­mester Anders Jørgensen*; tilbygning t.v. 1909-10 og 1913 for klein­smede­mester Peter C. Jørgensen

nr. 4

Også her var der smedje: juni 1856 - mindst 1877 tyskfødte nagel- og vognsmed Georg Preuss (d. 1908), der boede her med kone og to børn, men ingen tjeneste­folk, og også ejede huset indtil tvangsauktuion 1868/69.

Træskomand og detail­handler Peder Larsen (f. 1833) boede her 1873 - mindst 1906 med familie, men ingen tjeneste­folk. Senest 1880 ejede han huset. Sønnen, malermester Frands Larsen boede her o. 1901, døtrene Harriet og Marie o. 1901-06. Træskomandens søster der også hed Marie Larsen (f. 1841), var enke og boede her o. 1901-21 med datteren Hanne Larsen. Hun ernærede sig ved vaskeri m.m., bistået af niecerne Harriet og Marie; Hanne var ekspeditrice hos glarmester Pedersen*. Hans datter Dagny Marie Christensen huskede mange år senere: De havde ikke indlagt vand, men måtte hente det ude i gården fra et rør, hvorunder der altid stod et kar. Madam Larsen, som moderen kaldtes, syede skind eller læder på dragonerne benklæder.

Naboen t.v. P.C. Jørgensen overtog huset ca. 1912, sønnen kleinsmed Valdemar Jørgensen boede her o. 1921-33, derefter i nr. 6 - mindst 1939.

16/2 2017
4: 30, gl. 58n
6: 29, gl. 58o