Ramsherred 19A

Ramsherred 19A
22/4 2006 kl. 16.56 © pelo

bygget 1959-60 ved arkitekt Anders Grum, København, for optiker H. Schytte, Brillehuset der 1956 havde købt grunden af Ole Severinsen jr. - til Næstved Tidendes tilfredshed: .. Ønske om, at man i Ramsherred­gade fik udfyldt det Hul i Rækken, som Severinsens Areal med de gamle Skure og den store Vognmands­plads bevirker. Ramsherred er blevet et moderne Forretnings­kvarter, og der er Mulighed for at gøre den endnu mere gennem­ført (22/10).

Indtil Synoptik udvidede 1974 var her også Jacobs Radio ved Poul Jacobsen, tilflyttet fra nr. 23 (2 sider frem), fraflyttet til nr. 17 (2 sider tilbage).

Tidligere havde vogn­mand Severinsen (1 side frem) gårds­plads med garager og skure her. Hans Nielsen drev øl- og mineralvands­depot for Kongens Bryghus i en årrække fra ca. 1930 da virksom­heden flyttede hertil fra Ny Østergade, nu Kattebjerg 7. 1955 afløstes han af sønnen Knud Nielsen. Butik/kontor og privat var o. 1943-60 overfor i nr. 8.

10/2 2017
22i