Ramsherred 23
10/3 2007 kl. 12.08 © pelo

Ramsherred 23

bygget 1950-51 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for fiske­handler A. Christoffersen. Planlæg­ningen går tilbage til 1938. Næstved Kommune krævede en mindre tilbage­rykning af facaden ift. forgænger­huset i en etage. Huset fik nye vinduer i plast maj 1986 samtid med nabohusene (1 og 2 sider frem).

I det tidligere hus var der Carlsberg-depot med tapperi 1893 - 1913 ved øl- og detail­handler Christoffer Madsen*, tilflyttet fra Sct. Mortensgade 5. 3 sønner og et skiftende antal tjeneste­folk arbejdede i forret­ningen og indgik i husstanden. 1911 tog sønnen Georg Madsen (1883 - 1933) over; han flyttede 1913 til sit nybyggede Farimags­vej 13. En anden søn, Carl Viggo Madsen, fortsatte detail­handelen her til mindst 1916.

Carl Chr. Christoffersen (1870 - 1954) flyttede engang mellem 1910 og 1916 sin fiske- og vildt­forretning, grundlagt senest 1901, hertil fra Ringsted­gades For­længelse. Fra 1923/24 koncentrerede han sig om sit hotel med café (1 side frem) og overdrog forret­ningen her til sønnen A. Christoffersen der kaldte den Fiskehuset. Indehavere:

Fiskehuset lukkede ca. 2003, men genåbnede august 2010.

Midtfor har der været slagter­forretning

T.h. boede Knudsens* Læder­handel, nu ved Jensen & Nielsen, 1950-59, tilflyttet fra Ringsted­gade 10, fraflyttet til Severinsens* Hjørne overfor

Her var radioforretning ved Poul Jacobsen o. 1960, fraflyttet til nr. 19A. 1971 - mindst 81 var her grillbar.

det tidl. hus

var sidelænge til hjørnegården (1 side frem). Her havde snedker Herman P. Christensen møbel- og ligkistelager senest 1916 d død 1948.

11/2 2017
22a