Jernbanegade 21

Jernbanegade 21
24/2 2006 kl. 15.13 © pelo

erhvervsareal og 5 lejligheder, bygget 1907 af tømrer­mester, entreprenør Carl Jensen* med henblik salg eller udlejning. Opr. var der 4 smedejerns­altaner i fløj­felterne. Facaden blev renoveret efterår 2005.

Drejermester Søren A. Bang* var i gang med omfattende jordarbejde 1893-94, men hans evt. byggeplan blev ikke ført ud i livet. Han solgte 1906 grunden til Carl Jensen der 1914 selv flyttede ind på 1. sal hvor han boede 1916 med en hus­bestyrer­inde og hendes barn. 1917-18 byggede han et side-/baghus (ikke vist) som biograf­bygning, tegnet af arkitekt Ludvig Beldring*.

I stueetagen var der konditori med bageri og restaurant 25/8 1907 - 1970/71 ved

Efteråret 1971 åbnede C. Carøe Ravn restaurant Trolden, videreført af Flemming Ørnstrøm august 1978 - midten af 90'erne. Den efterfulgtes af værtshuset Børsen, der i 2002 afløstes af Lopez, nu Murphy's Pub.

Industri-Kinografen, senere Kinografen, senere bare Kino, begyndte overfor i Industri­bygningen 1913. 1918 flyttede den herover i den nye tilbygning. Konditoriet afgav den venstre del af stue­etagen til foyer men fik udvidelse bagud. Kino var ejet af et konsortium med deltagelse af Wilhelm Th. Rechendorff (1863-1952) der drev den og selv boede i huset, tilflyttet fra Østergade 26. Senest 1921 ejede Kino huset. Da Rechendorff 1936/37 ønskede at afhænde Kino, forsøgte byrådets social­demokratiske flertal at kuppe den, først ved at overdrage bevillingen til Fælles­organisationen, så til Næstved Kommune; det blev underkendt af Justits­ministeriet der i efteråret 1937 tildelte E. Melson Nielsen (f. 1895) bevillingen. Han boede på 2. sal med 2 sønner og hus­ bestyrerinde. Kino fortsatte til 1983. 1/8 året efter åbnede Per Grauengaard diskotek Exxos i det tidligere Kino. Det forsatte mindst 10 år og er fortsat under skiftende navne.

Andre beboere:

Det var ikke et hus for fattigfolk.

tympanon

Jernbanegade 21, tympanon
26/2 2006 kl. 13.43 © pelo
Jernbanegade 21, tympanon
26/2 2006 kl. 13.43 © pelo
17/2 2017
4x