Præstøvej 67

Plejehjemmet Aasen, Præstøvej 67
22/3 2003 kl. 15.52 © pelo

bygget 1922-23 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal med V. Zeuthen som ingeniør for den romersk-katolske menighed som Sct. Elisabeths Hospital, udvidet i etaper 1931-35, især 1934-35 ved samme arkitekt med murer­mester Storgaard som bygmester: sidefløj og de nærmeste seks fag, hvorved symmetrien gik tabt, og i mindre omfang 1952. Vaskeri og kapel 1929-30, Kapel (ikke vist) 1949-50 ved samme arkitekt.

1968 omdannet til Sct. Elisabeth Hjemmet som Næstved Kommune 1980 overtog som pleje­hjemmet Åsen. Det lukkede 2006 efter færdig­gørelse af Kildemarks­centret. 2006/07 åbnede Næstved Kommunes Sundheds­center i huset.

Sct. Elisabeths Hospital

Sct. Elisabeths Hospital
beg. af 1930'erne, postkort, ukendt fotograf

Arkitekt Tidemand-Dals opr. symmetriske facade fra 1922-23

Arkitektens ego ser ud til at have været på et højdepunkt på det tidspunkt, bedømt efter hans Beklagelse af, at Amtsraadet som Bygherre viser en saa ringe Interesse ved den ydre, arkitek­toniske Løsning, i Stedet for at gaa i Spidsen med det gode Eksempel. Amtets Sygehus i Næstved er typisk i den Henseende, idet ny til­kommende Bygninger er blevet grimmere og grimmere (NT 4/12 1922).

Åsen

Præstøvej 67
22/3 2003 kl. 15.55 © pelo

Arkitekt Tidemand-Dals opr. symmetriske facade fra 1922-23

Præstøvej 67
22/3 2003 kl. 15.54 © pelo

Overlægen boede ude i byen

Men her boede 8-10 Sct. Elisabeth Søstre af tysk og polsk nationalitet; de virkede som syge­plejersker under ledelse af en forstanderinde, o. 1924-25 Elisæa Bayer, fraflyttet til ordenens børne- og hvilehjem, senest 1929 - 1937/38 Bertranda Machinek; dertil 4-5 service­personer af polsk og dansk herkomst.

vaskeri

Præstøvej 67, vaskeri
29/5 2006 kl. 17.14 © pelo

bygget 1929-30, også ved arkitekt Tidemand-Dal, også kapel indtil et separat kapel blev bygget 1949-50. Pyntelig nyklassicisme

17/8 2020
12a mrk