Farimagsvej 59

tidl. Villa Granly, bygget 1904 af tømrer­handler og cement­fabrikant Fr.V. Sabra* der kombinerede cementsten og bindings­værk. Han ville dermed reklamere for sin cementstens­fabrik, men i første omgang nægtede kommunen ham at tage huset i brug (SS-D 24/10). Han måtte søge om dispensation fra bygnings­loven. Han brugte sagen til en kampagne for cementsten over for kommunen.

Sabra har vel kort efter solgt huset til sin nabo, købmand Marius Høyer (d. 1907) hvis enke ejede og boede i huset 1907. 1912 solgte boet huset til smedemester, indtil 1923 beslagsmed ved 4. Dragon­regiment, Julius Jensen (f. 1873) der ejede og boede i det til mindst 1968, 1946- som fhv. Hans værksted var i Ringsted­gade, først nr. 11, så nr. 16.

28/10 2018
70c mrk