Kählersbakken 3

tidligere Farimagsvej 73, hjørnet af Kählersvej (t.h.), bygget 1926-27 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for murer­mester J.P. Larsen der stadig boede her - 1931/32. Skiftende ejere har bevaret skorstens­piberne.

Overlæge Svend Aage Holbøll boede her 1931/32-, tilflyttet fra København, da han blev ansat ved Sct. Elisabeths Hospital; 1937/38 blev han medicinsk overlæge ved amts­sygehuset. 1944 solgte han huset til naboen (1 side frem), vognmand H.C. Larsen der flyttede herhen og stadig boede her 1948. ½ Sydsjællands Social-Demokrat 20/1 1928: Bedre Byggeskik. Et smukt Eksempel derpaa er ovenstaaende kønne, lille Ejendom, som Murermester J.P. Larsen i dette Efteraar har opført paa Farimagsvej, og hvis Tilblivelse skyldes et Samarbejde mellem Hr. Larsen og Arkitekt Tidemand Dal. Baade udvendig og indvendig staar denne Ejendom paa Højde med de Krav, der maa stilles i Retning af god Byggeskik.

Nr. 4 overfor er et tilsvarende hus, der blot står i blank mur. Det er også bygget af Larsen og Tidemann-Dal 1927.

7/12 2015