Odinsvej 10-14

Odinsvej 10-14
9/9 2004 kl. 16.43 © pelo

Radikal funktionalisme, næsten brutalisme, fra 1930'erne. Det er bygget af tømrer­mester Chr. Jensen efter tegninger af Svend Jensen. Nr. 10-12 (t.v.) med ny­klassicistiske træk er fra 1933-34, nr. 14 (i baggrunden t.h.) er tilbygget ca. 1938. Et tidligt stykke funktionalisme. Se uddrag Næstved Tidendes anmeldelse af 1. etape 27/3 1934.

Huset rummer 24 ejer­lejligheder med altaner og fælles have på åsens stejle skråning mod nordøst. Altanerne af jernbeton, funktional­istisk boligbyggeris svage punkt, blev udskiftet 2006.

Beboerne var mest forretnings­drivende og funktionærer.

16/12 2015