Købmagergade 14
10/7 2002 kl. 8.04, © pelo

Købmagergade 14

bygget 1879-80 (tilladelse 29/7 1879, ind­flytning april 1880) for praktiserende læge Sophus V. Hytten* der flyttede hertil fra nr. 20 (2 sider tilbage) og boede her 1890 med familie og to tjeneste­piger; folke­tællingen noterer noget usædvanligt: Hele ejendommen beboet af ejeren og familie. Oktober 1892 solgte Hytten hus og praksis til læge Chr. Struckmann*, senere også distrikts­læge, senere amtslæge. Han husstand fyldte også hele huset. Han var her - 1931 da han tog sin afsked og solgte huset til tandlæge Hardager (1880 - 1955) der flyttede hertil med sin praksis fra Jernbane­gade 21 og stadig var her 1948/49.

den tidligere gård

i bindingsværk var bryggeri; brygning og malt­gøreri foregik i et baghus på 10 fag

1879 annoncerede enkefru Petersens gården til salg eller leje. Hytten købte den på tvangsauktion.

nr. 16 (t.v.)

var et mindre hus, 4 fag 1 etage. Det var o. 1781-1801 ejet og beboet af organist Peder Wulffeldt. Skrædder Wollanders enke ejede og boede i huset senest 1847 - 1869, tilflyttet fra Axeltorv 2. Købmand Galle*, 2 generationer, ejede huset o. 1880-1901 og brugte det som bolig for ugifte børn/søskende, mest gennem­gående frk. Marie Emilie Galle o. 1880-1916; fra senest 1906 ejede hun selv huset. Her var beboelse -1935/36, siden senest 1977 har her kun boet biler.

Købmagergade 14
10/7 2002 kl. 8.03, © pelo

Bygherren har vel hentet inspiration til egyptisk-hellenistiske trapez­formede portaler hos næsten-naboen Ostenfeldts Stiftelse der var hans genbo indtil flytningen 1880.

13/9 2020
277, gl. 229
16: 276, gl. 230