Købmagergade 18

bygget 1879 for fabrikant Milling*. 1880 solgte hans arvinger det nybyggede hus med fabrik til Baagøe* og Næsted*. Apoteker J.S. Baagøe ejede gården 1888 til sin død. Han boede på apoteket, efter at han trak tilbage 1890 skråt overfor i nr. 5. Forhuset her lejede han, 1906 hans enke, ud:

tidligere huse

T.v. var den nærliggende Sct. Mortens Kirkes præstegård fra senest 1682 til den blev revet ned engang mellem 1817 og 1827. 1682 beskrives forhuset som et brandt murhus, altså et murstens­hus. Det har nok været af ældre dato, for antagelig senest 1736, i hvert fald 1761, var det erstattet af en bindingsværks­længe. Om ved 1820 købte naboen, borg­mester M.S Schønheyder* (1 side tilbage) gåtrden og fik den revet ned.

Op genem 1800-tallet stod her et bindingsværks­hus, 6 fag 1 etage. Her var skrædderi o. 17861 - 1811, o. 1781 - 1811 ved Lars Salomon. Bogholder S.P. Hansen* ejede og boede i gården o. 1850-67 hvorefter han flyttede hen i nr. 4. 1876 gav K. Milling forhuset en grundmuret facade.

Fortuna

Maj 1869 grundlagde H.C.C. Lund (f. 1830) Mineralvands­fabrikken Fortuna. Næstved Tidende 28/5 1869:

Mineralvands­fabrikken på Købmager­gade i Nestved.
Herved tillader jeg mig at anbefale mit ny anlagte Fabrik for Tilvirkning af
Mineralske vande og mousserende Lemonader
i et æret Publicums velvillige Erindring.
Dhrr Handlende gives Rabat.
Prislister erholdes paa Forlangende.

C. Lund

Året efter, 1870, overtog cand.pharm., klasse­lotteri­kollektør Henrik K. Milling* gården og fabrikken og erstattede et ubetydeligt sidehus med et nyt og større baghus, delvis bindings­værk, 8 fag, delvis grundmur; anvendelsen er registreret som brændehus, pakhus og locummer. Iflg. virksom­hedens gængse historie lå fabrikken fra begyndelsen i kælderen til det daværende forhus. Det stemmer ikke med at brand­taksationerne 1867, 1870 og 1876 ikke nævner nogen kælder. Mere sandsynligt er at den var i Millings nye baghus. Den skal fra begyndelsen eller meget tidligt have haft damp­maskine, senere erstattet af gasmotor, senere elektro­motor; brand­taksationerne 1870 og 1876 plejer at opregne fast inventar, men ingen dampmaskine her.

Virksomheden var vel ret beskeden, men udvalget var imponerende: Næstved Tidende 17/1 1880:

Fra Mineralvands­fabrikken Fortuna, Købmager­gade i Næstved anbefales
Soda- og Seltzervand
Hindbær-limonader
Jordbær-limonader
Ananas-limonade
Appelsin-limonade
Citron-limonade

H. Milling

Flasker udlaanes ikke.

Efter Millings død samme år blev fabrikken overtaget af apoteker J.S. Baagøe* og hotelejer M. F. Næsted*, fra 1888 Baagøe alene. Han drev den fra senest 1901 ved bestyrer, vandtapper Carl C. Jensen (1872 - 1947) der boede i baghuset med kone og medhjælper. Han ejede den 1906-34. Engang mellem 1911 og 1916 flyttede han frem i forhusets stueetage, en kusk og 2 karle boede i baghuset. Efter­følgeren Carl Kristian Sivertsen (f. 1896, ansat på fabrikken siden 1913, ejer 1934-65) flyttede den 1942 til Gottliebsvej 12 ude i Markkvarteret, hvor sønnen Gunnar Johan Sivertsen videreførte den til 1971, kombineret med Kongens Bryghus' øl- og mineralvands­depot.

10/9 2020
275, gl. 231