Slagkildevej 12-16

Slagkildevej 12-16
4/9 2001 kl. 13.45, © pelo

3 ens, her nr. 16, bygget lige o. 1900 af tømrer­mester Simon Jensen* (1 side frem, tegninger og overslag med beskrivelse 1898) for vognmand H. Lunau* der solgte de færdige huse. Opr. rummede hvert hus fire lejligheder, men de har i skiftende omfang været lagt sammen; nu er her hhv. 3, 4 og 3 lejligheder. 1956 blev der installeret toilet i hver lejlighed.

Næstved Kommune købte husene 1934 af de daværende ejere. Kommunen var alene interesseret i grundene til en evt. kommende udvidelse af gasværkets koksplads, men har vist senere brugt husene til funktionær- eller arbejder­boliger. I 2005-06 satte kommunen ejendommene til salg.

Beboer­sammen­sætningen var blandet med overvægt af middel­stand og efterhånden af gamle, både ved forbliven og tilflytning.

nr. 16

(fotoet) solgte Lunau* 1908 for 6000 kr. til bademester Johannes Jørgensen der samme år tilbyggede et sidehus t.v. (ikke vist). Han boede i en del af stueetagen - død sidst i 1920'erne. Hans enke Anna boede her -1938/39; 1934 solgte hun huset til Næstved Kommune. Sønnen Gunnar Jørgensen "arvede" faderens stilling som bademester og boede fra senest 1929 i Kompagni­stræde 10. Datteren frk. Hilma Jørgensen der var bestyrer­inde ved Koopmanns Slagteris Udsalg, boede her -1938/39, fraflyttet til Købmager­gade 13. Fhv. sygeplejerske, alders­rente­nyder frk. Maren Sofie Hansen boede her senest 1921 - 1937/38. Fhv. cykelhandler Hans P. Ethelfeld boede her o. 1942-58.

nr. 14

var 1897- ejet af Villum Madsen. Han solgte 1904 huset for 5970 kr. til vognmand og sand­handler Morten Rasmussen (1842 - 1931) der i forvejen havde oplagsplads bagude. Han byggede samme år baghuset (ikke vist) og flyttede med sin kone fra Østergade 10 til en del af stueetagen her. 1918 lukkede han forret­ningen og flyttede op i Den Gamle Borgmester­gårds sidefløj mod Slagkilde­vej. Slagter­mester og kreatur­handler Frederik Hansen boede her senest 1920 - 1935/36, de sidste år som alders­rente­nyder; han solgte 1934 huset til Næstved Kommune. Snedker­mester Theodor Nielsen boede her senest 1921 - 1931/32, tilflyttet fra og fraflyttet til det fædrene Brandts­gade 5. Bagerenke, alders­rente­nyder Margrethe Heuckendorff boede her o. 1924-45. Pensioneret havneformand Peter Nielsen (f. 1863) boede her 1933/34 - død 1947, tilflyttet fra Havnen 1 overfor.

nr. 12

var 1901- ejet af bryggeri­arbejder A. Hansen der ikke selv boede her. 1907 købte smedesvend på DEFOR Frederik Jacobsen huset. Han boede her med kone og børn. 1934 solgte han huset til Næstved Kommune, men han boede her stadig 1948, de sidste år som alders­rente­nyder. Lejere:

1/9 2020
12: 114k,n
14: 114f
16: 114m