Slagkildevej 8

Villa Egely, bygget 1900 af tømrer­mester Simon Jensen* der stadig ejede huset 1916. Stilen er vel påvirket af borgmester­gården (2 sider frem) og gik igen da Jensen siden om- eller nybyggede denne.

Tømrermester Jensen boede her selv 1901 med familie, lærling og 2 logerende. En tømrersvend med kone var en husstand for sig. Her boede yderligere 2 familier.

Murermester Poul Aagaard boede her 1941/41 - mindst 1948.

nr. 10, t.v., nedrevet

Villa Bella, blev også bygget af Simon Jensen*, vel kort efter nr. 8, senest 1905. Jensen boede her selv 1906. 1909 overtog han Den Gamle Borgmester­gård og flyttede derop. Han ejede stadig huset her 1911.

Huset blev gradvis del af de kommunale værker: 1916 boede maskin­mester ved el- og vandværket Emanuel Lorentzen i nr. 8. 1921 havde han købt nr. 10 og var flyttet hertil. 1923 flyttede han til værkets tjeneste­bolig. Ved samme tid overtog Næstved kommune huset her, 1925 - mindst 1948 var beboeren gasværks­bestyrer Frits Sørensen.

1951 udbød Næstved Kommune huset til ned­rivning, vel gennem­ført kort efter.

Forbehold: De to huse var indtil ca. 1913 registreret som 1 ejendom under samme matr.nr. Det gør det svært et skelne mellem dem. Jeg har prøvet.

gasværksskandalen

August 1943 blev gasværksbestyrer Frits Sørensen arresteret og fængslet, tiltalt for returkommission med baggrund i de store Mængder Benzol, der var forsvundet (NT 12/8). Sidst på måneden blev han løsladt, men byrådet opretholdt anmeldelsen indtil 1944 da det vedtog at suspendere Sørensen og hans assistent Erik Petersen. Den borgerlige opposition der endnu ikke havde affundet sig med at Næstved var blevet en etpartistat, insinuerede korruption og magtmisbrug men måtte lade det blive ved det. Oktober 1944 blev Sørensen og Petersen rehabiliteret og kunne genoptage deres arbejde. Det var en stakket frist. På forslag af exborgmester, byrådmedlem og formand for de kommunale værker R. Calum fyrede byrådsflertallet i sommeren 1949 igen Sørensen og udnævnte i stedet driftsassistent Axel Hansen, en veltjent partifælle. Det sprængte det i forvejen samspilsramte byråd. Sagen blev rejst i folketinget og byrådet blev sat på plads af inderingsministeren og den socialdemokratiske landsledelse. Axel Hansen blev igen driftsassistent, men Sørensen der nu var stært medtaget, ønskede ikke at genindtræde, så el-værksbestyrer Kr. Larsen blev chef for de samlede kommunale værker.

nyt bindingsværk
2002/03, Knud Konrad Mortensen ©

nyt bindingsværk

En langvarig restaurering af sydgavlen er afsluttet 2003. Den indbragte ejerne, Pia og Søren Fokdal, en præmie fra Næstved Bygnings­bevarings­fond.

Knud Konrad Mortensen skriver: Det var mig og en lærling der lavede træværket på gavlen.

Bortset fra motor­kraften er fremgangs­måden nok nær den traditionelle.

nyt bindingsværk
2002/03, Knud Konrad Mortensen ©

25/2 2017
Tak til Knud Konrad Mortensen 114h,l
10 bliver 114q,e