Slagkildevej 8

Villa Egely, bygget 1900 af tømrer­mester Simon Jensen* der ejede huset -1919/20. Stilen er vel påvirket af borgmester­gården (2 sider frem) og gik igen da Jensen siden om- eller nybyggede denne.

Tømrermester Jensen boede her selv 1901 med familie, lærling og 2 logerende. En tømrersvend med kone var en husstand for sig. Her boede yderligere 2 familier.

Murermester Poul Aagaard boede her 1941 - mindst 1956.

nyt bindingsværk
2002/03, Knud Konrad Mortensen ©

nyt bindingsværk

En langvarig restaurering af sydgavlen er afsluttet 2003. Den indbragte ejerne, Pia og Søren Fokdal, en præmie fra Næstved Bygnings­bevarings­fond.

Knud Konrad Mortensen skriver: Det var mig og en lærling der lavede træværket på gavlen.

Bortset fra motor­kraften er fremgangs­måden nok nær den traditionelle.

nyt bindingsværk
2002/03, Knud Konrad Mortensen ©

nr. 10, t.v., nedrevet

Slagkildevej 10, 1982
Næstved Kommune 1982, NæstvedArkiverne 9729

Villa Pella, blev også bygget af Simon Jensen*, vel kort efter nr. 8, senest 1905. Jensen boede her selv 1906. 1909 overtog han Den Gamle Borgmester­gård og flyttede derop. Han ejede stadig huset her -1913.

Huset blev gradvis knyttet til de kommunale værker: 1916 boede maskin­mester ved el- og vandværket Emanuel Lorentzen i nr. 8. Samme år købte han nr. 10 og flyttede hertil. 1924 solgte han huset til Næstved Kommune og flyttede til værkets tjeneste­bolig, Kompagni­stræde 12. Kommunen brugte huset som tjeneste­bolig for gasværkets leder:

Huset blev revet ned 1992.

Forbehold: De to huse var indtil ca. 1913 registreret som 1 ejendom under samme matr.nr. Det gør det svært et skelne mellem dem. Jeg har prøvet.

4/9 2020
Tak til Knud Konrad Mortensen 114h,l
10 bliver 114q,e