Omøvej 9

Omøvej 9
15/3 2002 kl. 15.40, © pelo

industrihus bygget 1946-47 ved arkitekt Knud Andersen for købmand Emil Hansen med Næstved Erhvervs­råd i ryggen. Aage Sørensen murede.

Her begyndte et industri­eventyr: I efteråret 1947 brød chefen for DFJ i Næstved (tidl. Hermansens Jern­støberi), civiling. S.T. Westenholz (f. 1911) m.fl. med DFJ og dannede Nordisk Ventilator Co. (Novenco). Den nye virksomhed lejede sig straks ind på 1. sal her. 1950 købte den hele huset. I den følgende tid opførtes produktions­hallerne bagved (2 sider frem)og i slutningen af årtiet den nye administrations­bygning foran (1 side frem). Nu bor det lokale Novenco på Ydernæs. De gamle fabriks­haller er erhvervs­park Havne Parken, som huset her også er en del af, nu som kontor­bygning.

29/11 2018
6fv,6ge Åderup