"Krydsen"

"Krydsen", Vordingborgvej 80
7/2 2008 kl. 12.04, © pelo

Vordingborgvej 80, hjørnet af Åderupvej, bygget 1933-34 for A/S Dansk Skov­industri. 18/7 1940 blev bygningerne ødelagt af en brand der kun lod 3 af hoved­hallens cementbuer stå tilbage. Ved gen­opbygningen samme år blev der støbt 7 nye buer af jernbeton ved Urban Hansen-Reistrup* der også stod for en udvidelse 1942. Huset er også ændret siden.

Byggeriet i 1933 gjorde det nødvendigt at nedlægge krudt­huset eller krudt­tårnet, et kommunalt sikkerheds­lager for byens detail­handel. Det lå først bag Grønnegades Kaserne, så på Gallemarken og 1912/13-33 her, ved arkitekt Ludvig Beldring*.

Bygningerne står nu (næsten) tomme og er i forfald.

A/S Dansk skovindustri var dannet af en kreds af godsejere med kaptajn J.E. Lassen, Bækkeskov, som formand. Ing. E.J. Holm* var direktør 1935-60. Krydsfiner­fabrikken eller Krydsen som kom til at hedde i daglig tale, begyndte i december 1933. 1934 beskæftigede den 100 - 120 mand (SS-D 23/3), samme år blev den ramt af en overenskomst­stridig arbejds­nedlæggelse, 1935 gik den konkurs og måtte rekonstrueres med kommunal støtte. Senere samme år sagde indenrigs­ministeriet stop for flere kommunale lån. 1936 var arbejds­styrken oppe på 130 mand. 1939 var fabrikken igen konkurs­truet. 1940 fulgte så stor­branden, derefter alvorlige brande 1963 og 1968. Alligevel forblev den en stor arbejds­plads: 1940 ca. 170, 1944 ca. 180, 1969 ca. 200. Senest 1965 hed den Krydsfiner­fabrikken Vedex. 1969 indstillede bestyrelsen likvidation, men lukningen trak ud til 1974. Huset rummer nu diverse erhvervs­virksomheder.

23/10 og 1/11 1943 blev fabrikken udsat for mislykkede sabotage­forsøg, udført af en københavnsk gruppe der fejl­agtigt mente at den arbejdede for Værne­magten. Herefter fik fabrikken tysk bevogtning og kaptajn Lassen måtte acceptere en tysk ingeniør på virksom­heden og arbejde med tyndt finér til tyske flyve­maskiner. 5/11 1944 gentog en lokal modstands­gruppe forsøget, igen uden held, men 18/12 lykkedes det at sprænge en del af bygningen og standse produktionen. Det vakte ikke glæde i byen at arbejderne blev arbejds­løse lige op til jul.

30/9 2020
6gv Åderup