Havne Parken

Havne Parken, Omøvej 2-26
20/8 2007 kl. 18.09, © pelo

Omøvej 2-26, Blegdammen 7-13, montage­hal (t.v.), produktions­hal (t.h.) og folkerum, bygget ad flere omgange 1950-59/60 for Novenco (1 og 2 sider tilbage), gennem­gående projekteret af rådg.ing. Steensen & Varming, Kbh., men især 1955 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen og ing. Johs. Jørgensen med murer­mester Carl Andersen, tømrer­mester Oscar Petersen, og smede­mester Aage Christiansen som bygmestre. I 80'erne brugte Teknisk Skole en del af hallerne til sin smede­uddannelse indtil den fik plads hjemme på Jagtvej 2. Nu er her erhvervs­park Havne Parken, ejet af Nordicom, med diverse virksom­heder.

Zigzag-tagene hedder shedtage på fagsprog. De er industriens typiske måde at skaffe sig godt dagslys på. Vindues­fladerne vender altid mod nord.

19/3 2017
6gø Åderup