Kanalvej 1

Kanalvej 1
7/9 2004 kl. 19.07, © pelo

Et pakhus her blev ombygget 1970 ved arkitekt John Elmer Hansen og til ukendelig­hed 1981-82 og 1986 ved arkitekt Hugo Holkjær. Julenat samme år brændte det ned til grunden. Det gen­opbyggede hus, nu med tøndehvælv, ved samme arkitekt blev indviet 15/4 1988 og senest om- og udbygget 2001-02 ved firma Poul Hundlund, Hanstholm. Alt for Svends Møbler, senere Idémøbler, nu ILVA.

Svends Møbler blev grundlagt 1/4 1952 af Svend Nielsen, tilflytter fra Herning, på Kirkepladsen 1. April 1970 flyttede forretningen hertil. Den blev videre­ført af Heine Sørensen, 2014 tog sønnen Jesper Kjep over.

det tidl. pakhus

det tidl. pakhus
1970'erne NæstvedArkiverne 907

Grosserer Harald Morning lejede 1927 et Stykke af Fattig­gaardens Have for at bygger et nyt pakhus der bliver dobbelt saa stort som de, der alt liggger paa Havne­pladsen .. skal kunne rumme ca. 200 Tons. Det må være ca. her. Men selv om lemålet iflg. Syd­sjællands Soc.-Dem. (12/5) var indgået og byggeriet umiddel­bart fore­tående, blev det måske ikke ført ud i livet?

1942 lod A/S Næstved Havnepakhus ing. Hauston, murermester P. Larsen og tømrer­mestrene Brdr. Aaris bygge et stykgods­pakhus på store buer af træ. Endnu under byggeriet gik havnen og dermed Næstved Kommune ind i fore­tagendet. Formand blev købmand Hother Lund, i bestyrelsen sad også borg­mester R. Calum og købmand Severinsen*. Selskabet var sammen­vævet med Syd­sjællands Kølehus og Dansk Jernvare­industri (hestsko­fabrikken). Marts 1949 måtte formanden, nu dir. Vilh. Larsen, erkende betydelige tab, pakhusets direktør var gået af og havde gjort sig usynlig; bestyrelsen gik og blev erstattet af H. Calum, Kaj Calum købmand Chr.E. Jørgensen. 1952 overgik ejerskabet reelt til Næstved Hønsefoder­fabrik; Kaj Kalums skibs­proviantering var her o. 1952-57, senest 1963 fraflyttet til Vestre Kaj 4. 1955 overtog Novenco huset, 1969/70 møbel­handler Svend Nielsen.

29/9 2020
mrk 194d