Vordingborgvej 76

Vordingborgvej 76
16/3 2007 kl. 11.17, © pelo

Renlighedens Palads, bygget 1947-48 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Damp­vaskeriet Thor A/S, den lange længe udvidet med 1 etage 1959-60 og bagud 1967-68 for Thor Vask. Vaskeriet blev senere overtaget af Berendsen Textil Service A/S der nedlagde produktionen her.

Nedrevet sommeren 2007 for udviklings­selskabet Nordicom der er aktivt flere steder omkring Næstved Havn. Her skulle bygges et forretnings­hus i 3 etager med Føtex nederst ved arkitekter Juul og Frost, København, der skulle stå færdigt efterår 2008. En reduceret nybygning stod færdig 2010, bygget af Myhlenberg Byg A/S, arkitektonisk ringere end det nedrevne hus. Føtex åbnede i april 2010 og lukkede igen 2½ år senere. Siden har det nye hus stået tomt.

det opr. hus

tegning 1948
Sjællands Stiftstid. 27/11 1948, nok arkitektens tegning
3/10 2020
tak til Søren Svendsen
6gt Åderup