Købmagergade 6-8, Kompagnistræde 5-11

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Købmagergade hed opr. Købmandegade og var byens hovedstrøg. Det fornemmer man ikke rigtig i dag. Den udmærker sig ved udsigten til Sct. Peders Kirkes kor. Sidegaderne Møntergade og Kompagni­stræde, tidl. også Fiskerstræde, er gamle smøger ned mod Suså.

På det skrånende terræn mod åen lå Næstveds offentlige værker: gasværket 1862-1971 sydøst for Kompagni­stræde, vandværket 1887/88-1939, fra 1900 med badeanstalt, ud for Kompagni­stræde, el-værket fra 1909 til 1980'erne, de sidste bygninger rømmet 1991. Det anselige bygnings­kompleks blev gradvis revet ned fra 1967 til slutningen af 1990'erne, de sidste huse som indledning til frilægningen af Susåen 1999-2001.

Kompagnihuset fra senmiddel­alderen er et klenodie. Kompagni­stræde 5-11 er revet ned.

Småhusene Købmagergade 6-8 med Kompagni­stræde 1, typiske for traditionelt købstads­miljø, blev i 1980erne overtaget af Næstved Kommune til byfornyelse. Men prisen prisen på projektet voksede til næsten 7 mio. kr. og blev politisk uforsvarlig. Nedrivning var overhængende, men i stedet afhændede kommunen dem 1999 til private med klausul om istand­sættelse. De blev købt af Knud Christensen og Lis Pedersen, der restaurerede dem med bistand fra arkitekt John Artmur 2000-2005.

Jeg kalder dem de stærke enkers huse. I det førindustrielle samfund gjaldt, at hvis en kvinde ikke døde i barselsseng, havde hun statistisk udsigt til en lang enkestand: Mænd døde dengang som nu før kvinder. De to huse har fire gode eksempler.

21/3 2017