Mjølner,Ramsherred 6
6/8 2006 kl. 9.31, © pelo

Mjølner

Ramsherred 6, bygget 1911 for uldhandler og trikotage­fabrikant L.P. Petersen*, muligvis ved arkitekt Ludvig Beldring*; det var i hvert fald ham der 1916-17 indlagde wc'er til afløsning af tre Retirader i Gården og muligt et enkelt Kloset i en Lejlighed, og ved den lejlighed henviste til at at installationen var forberedt ved byggeriet 1911. Istand­sættelse 2005-06 for optiker Ib Rønne

At bygherren gav sit ellers europæiske hus det nordiske navn Mjølner antyder måske at han var aktiv i Dansk Arbejde der netop har Thors hammer som logo. Men det kan også bare være et udtryk for tidsånden.

L.P. Petersen*

(1864 - 1950) annoncerede 23/12 1911 (NT): Næstved Uldvare­fabrik er flyttet til min ny Ejendom "Mjølner" i Ramsherred­gade. Uldstrikkeren, som Lars Peter Petersen blev kaldt, kom fra Midtjylland, en af flere driftige uldjyder i Næstved. 1891 drev han forretning i Farvergade, 1892 flyttede han til det daværende Torvestræde 8 hvor 34 mand var beskæftiget med fabrikation af trikotage og urtebryg. Petersen var også klog mand, udgav en lille lægebog med husråd og bryggede forskellige miksturer, som han tappede på flasker og solgte. Hans Næstved Uldvare­fabrik, saavel i eget Fabrikat som tilført forsatte sst. i den nye apoteks­bygning. Sortimentet var bredt og omfattede også Tricotage, Sko og Støvler og Symaskiner.

Uldstrikkeren var også ejendoms­investor og byggede flere huse:

Her i sit nye hus indrettede han 1911 sit udsalg for Næstved Uldvare­fabrik , L.P. Petersen t.v. og trikotage­fabrik i et nu nedrevet baghus. 1913 tog han navne­forandring til Lars Peter Petersen Lønager, men det slog aldrig rigtig igennem. Hans forretning var her stadig 1939, men 1940 er den afløst af en grønthandel. Fra sin lejlighed på 1. sal t.v. hvor han boede - død 1950, fortsatte han med at sælge miksturer som han fremstillede i køkkenet.

Sydsjællands Venstreblad

var Det Radikale Venstres avis i Næstved, grundlagt 1905, samme år som partiet, af det lands­dækkende A/S Den frie Pesse og i mindre omfang af lokale indskydere. Det udkom fra nytår 1906. De første år lå redaktionen i Riddergade 7, men 13/10 1911 flyttede det hertil. Redaktionen havde først lokaler i stueetagen t.h., senere ovenpå, i et baghus var der avis-, accidens- og bogtrykkeri. Jens la Cour Tybjerg var redaktør 1907-18. Med Venstrebladet er det overalt udbredte firebladssystem etableret i Næstved. Fra 1905 havde Danmark et firepartisystem, og kort efter havde hvert parti etableret sin partipresse. Alle større byer havde 4 aviser så at man hver aften - provinsbladene udkom sidst på eftermiddagen - kunne blive bekræftet i sin opfattelse. Systemet faldt sammen o. 1960. De svageste aviser måtte lukke. Tilbage blev én lokalavis for alle, omnibusavisen. I Næstved som i mange mellemstore provinsbyer vandt Venstre-avisen. Venstrebladet var det svageste. Allerede 1907 måtte moderselskabets direktør Herman Heilbuth (1861 - 1945) redde det ved selv at overtage det. Da han 1920/22 gav det videre til et rekonstrueret selskab måtte han acceptere et tab på 336.000 kr. 1951 blev Venstreblad lagt sammen med Venstres Folkeblad i Ringsted og trykkeriet lukket, 1958 gik det ind. Nu har Ekstra Bladet lokalredaktion på 1. sal.

andre

Ramsherred 6
21/4 2004 kl. 8.28, © pelo
Ramsherred 6
6/8 2006 kl. 9.33, © pelo

 

Istandsættelsen 2005-06 fremkaldte igen husets navn på portens overligger

Beboelsen i tagetagen med indfældet altan er indrettet ad flere omgange 1970 - ca. 2000. Sidehuset t.h., der læner sig op ad KTAS' store hus, er trykkeriet. Sidehuset i forgrunden t.v. blev 1978/79 reduceret fra 3 etager til 1; 2005-06 fik det tagterrasse. Et baghus er nedrevet. Renoveringen 2005-06 fjernede skorstenspiber og gavlreklame.

Avisen lukkede sit trykkeri 1951, men det fortsatte som Central-Trykkeriet ved Birger O. Olsen & Søn indtil 1973.

Ramsherred 6
21/4 2004 kl. 8.26, © pelo
Ramsherred 6
7/8 2004 kl. 16.45, © pelo

Østgavl før renoveringen 2005-06 der fjernede skorstenpiber og gavlreklamer

Vestgavl før renoveringen 2005-06 der fjernede denne koloristiske gavlreklame. Optikerkæden DanSyn havde forretning i huset fra august 1995 til 2001 eller kort efter.

10/4 2017
254, gl. 135c