Sct. Mortensgade 5

Sct. Mortensgade 5
3/7 2008 kl. 12.01, © pelo

bygget 2001-02 ved CASA Arkitekter for Danton A/S med 9 ejer­lejligheder og forretnings­lokale.

tidligere gård
ca. 1995, Bevaringsforeningen ©

tidligere gård

set fra porten i forhuset

Det tidligere forhus var ikke bevarings­værdigt, men dette maleriske gårdmiljø med toppede brosten og forfaldne side- og baghuse var noteret med høj bevarings­værdi i Kommune­atlas Næstved (1991). Nedrivnings­planer mobiliserede bevarings­folk. Det endte som det skulle: nedrivning 1999 og opførelse af en fin ny ejendom. Bevaring og sanering bør tænkes i helheder.

Byrådet 9/10 1884: Forholdene i Enkefru Langes* Eiendom ere saa slette, at de ikke bør taales, da de kunne være Arnested for en Epidemi ... Det vedtoges at tilstille Sundheds­kommissionen Sagen til videre Foran­staltning (NT 11/10).

Øl- og detailhandler Christoffer Madsen* var her 1883-93, tilflyttet fra Krumport 1, fraflyttet til hjørnet Ramsherred Grønnegade. Det var hans tapperi der forårsagede sundheds­problemer. 1890 boede han her med familie, pige, karl og ølkusk.

Her boede Frelsens Hær til leje fra senest 1904 til den flyttede i eget hus 1918. I øvrigt var der skiftende håndværk, bl.a.:

tak til Bevaringsforeningen
2/4 2017
97, gl. 42