Sct. Mortensgade 7

Sct. Mortensgade 7
18/4 2004 kl. 11.59, © pelo

Et ældre hus i bindingsværk fik 1854 grundmuret facade for bødker Merkel*. Den brede taskekvist er nyere.

Murermester Johan S. Soldath (1756 - 1838) ejede og boede i huset o. 1781-91, tilflyttet fra og fraflyttet til Møllegade 3. Karen Smidh, enke efter pastor Schousboe, ejede og boede i huset o. 1801-11. Vagtmester, senere kornmåler Peter Jørgensen ejede og boede i gården senest 1817 - død 1850/51. 1851 købte købmand Samuel Hartmann (d. 1859) gården af Jørgensens enke, 1854 eller kort før solgte han den videre til bødker S.W. Merkel* der flyttede hertil fra hjørnet Kindheste­gade Vinhusgade, 1858 tilbage til Kindheste­gade. Gården her solgte han til skomager N. Koch der fik bolig og værksted her 1858 - mindst 1890.

Skomager Niels Koch (f. 1821) lyttede med sit værksted hertil fra Torvestræde 5. 1860 boede han her i forhuset med familie, 2 lærlinge og en tjeneste­pige, 4 dragoner var indlogeret i et baghus; 1890 boede han i baghuset med familie og 2 lærlinge. Han var her stadig 1901 men havde da overladt virksomheden til sønnen Albert Theodor Koch der boede i forhuset.

1908 solgt Koch gården til pantelåner Arnold Olsen (1871 - 1936) der flyttede hertil fra Ramsherred, også med Herre-Ekviperings- og Fodtøjs­forretning og marskandiser­forretning. I 20'erne kaldte han forretningen Det ny Varehus. Han boede her til sin død, 1925 boede hans 6 voksne børn hjemme, de 2 døtre var ekspedi­tricer, de 4 sønner ekspedienter. 1925 overgik forretningen til I. Christiansen, der også boede her privat; 1933 reklamerede han for den som Partivare­forretningen. Den flyttede samme år over i nr. 8, lokalet hvor Louens inbtil da havde haft iskonditori, hvor den fortsatte -1937/38.

Pantelånerens enke Nathalie blev boende her - mindst 1965. Datteren, damefrisør Mimi Olsen drev Salon Mi-Mi o. 1944-54, andre videre­førte den - mindst 1966.

Omkr. 1970-77 var her også kæden Lyagers Renseri, vistnok i gården.

De Friske Frisører

De Friske Frisører, Sct. Mortensgade 7
18/4 2004 kl. 11.59, © pelo

De Friske Frisører blev startet 2/2 1970 af Egon Sørensen, fra 1/2 1985 videreført af hans 3 tidligere svende Bent Larsen, Frank Mortensen og John Christensen. Indtil ejerskifte 2014 var den Næstveds eneste rene herresalon.

Her var også herresalon o. 1946, men jeg ved ikke om der var sammenhæng.

20/12 2018
96/95a, gl. 43