Ramsherred 4 og Skomagerrækken 10-12

Ramsherred 4, Skomagerrækken 10-12
30/6 2008 kl. 18.18, © pelo

Sidehuset Ramsherred 4 (t.v.) er bygget 1855 for tømrer­mester Erik Christensen. 1904 fik det butik for slagter­mester Emil Petersen* til skomager Iversen*. Hjørnehuset Skomager­rækken 10-12 er bygget 1891 for gårdforpagter Rasmus Rasmussen, Lille Næstved, måske først helt færdigt året efter for slagter­mester Petersen. Han tilføjede også en frontispice 1903, men der er væk igen. Hjørne­huset blev bygget om 1953 ved arkitekt Erik Otbo for Næstved ny Optik og 2006/07. Begges facader fremtrådte i røde mursten indtil ca. 1990. Baghus (ikke vist) bygget 1911 for slagter­mester Emil Petersen.

I Ramsherred 4 var Skotøjshuset senest 1899 - 1966

1966-84 Egebergs Broderi­magasin, begyndt 1930 i Ramsherred 31, ved Frida Egeberg til 1970, så ved sønnen Jan Egeberg. Fra 1988 til mindst 1996 var her City Grønt. Nu er her Design Blomster.

På den lille plads helt t.v. drev naboen (1 side tilbage) Erik Wincentz GULF-tank - 1955 da den blev overtaget af Taxa der fik kontor i et lille hus bagtil. Tanken, eller i det mindste dens skilt, var her stadig 1968, Taxa til januar 1978, fraflyttet til Banegårds­pladsen 3.

På hjørnet var der slagter­forretning fra 1891 til første halvdel af 90'erne

T.h. var der Næstved ny Optik fra senest 1953, fra året efter Special-Optikeren, Brillehuset ved H.B. Schytte der 1959-60 byggede nyt, Ramsherred 19A. I lokalet kom Fotohuset senest 1960, indtil 1972 ved Lindholm, så ved Mogens Andersen, senere Photo Care der 2004 flyttede til Hjultorv 12.

25/8 1993 åbnede Anne-lise´s Smykker og Gaver, fra 2010 andre guldsmede­forretninger.

slagter, Skomagerrækken 10
1/9 1978, fam. Jørgensen ©

Skomagerrækken 10-12, 1978

Slagtermester Henry Olsen med personale ved forret­ningens 25 års jubilæum 1/9 1978. Dengang stod facaden i blank mur.

Ramsherred 4, Skomagerrækken 10-12, 1890

Ramsherred 4, Skomagerrækken 10-12, 1890
1890, ukendt fotograf

Samme hjørne 1890/91, kort før nedrivning 1891 og genopbygning i grundmur. Sidehuset t.v., nu Ramsherred 4 står allerede med facade i grundmur. Fra 1810 nævnes også et lidet baghus 1 fag til locum, fra 1855 egen vandpost.

skræddermester Johan Rose ejede og boede i gården o. 1837-50. Senest 1855 solgte han den til tømrer­mester Erik Christensen der ejede og beboede den - død 1880/81. 1856 flyttede børsten­binder og kurve­mager Jens Jacobsen fra Kindheste­gade hertil med forretning mod Skomager­rækken (t.h.), også med kurve og legetøj. Efter hans død 1868 fortsatte hans enke Petronille virksom­heden ved en duelig Svend. 1890 ejede hun gården. Butikken t.h. må være hendes. 1891 solgte hun gården til forpagter Rasmus Rasmussen, Lille Næstved, og lukkede forretningen.

Sådan var gadebilledet overvejende i den førindustrielle købstad: overkalket bindingsværk i 1½ etage med tegltag.

11/4 2017
Tak til Jan Egeberg, fam. Jørgensen og Peter Kyhl
4: 255, gl. 135a
10-12: 255, gl. 135