Torvestræde 1908
1908, ukendt fotograf

Torvestræde 1908

Bagest Torvestræde 3 med Jean Tissots* gavl­reklame. Torvestræde 5 t.v. er endnu ikke forhøjet til 2 etager, mens husrækken til og med nr. 9 ikke er ændret meget. Nr. 11 hvor Chr. Christensen fik herre­magasin, blev først bygget 1909.

Torvestræde 13

var havestykke til nr. 15 (t.h.). 1907-08 byggede ejeren Asmus Lau* huset med høj gavl­facade og karnap. Det står endnu, men er svært genkende­ligt. Fotoet her (eller et til­svarende) indsendte han til bygnings­kommission ud fra devisen at det er lettere at få til­givelse end til­ladelse; kommissionen anbefalede da også 13/4 1908 Dispensation af arkitektoniske Hensyn.

Frk. P. Laus* Mode­magasin ved frk. Louise Lau (f. 1871) havde hidtil boet i nr. 15, i det lokale der ses t.h. på fotoet. Den flyttede ind i det nye nr. 13 hvor den ses på fotoet. Frk. P. Laus Mode­magasin der var specialist i korsetter fra Duzaine Hansen og i finere hatte, i daglig tale byens hatte­forretning, fortsatte til 1933. Louise Lau boede i huset, 1930 med 2 søstre og en hus­assistent. Hun var her stadig 1948.

Her var radio­forretning 1/10 1937 - mindst 1960, først UG Radio, fra 1939 Crown Radio.

1956-57 lod guldsmed Wolmer Jørgensen i nr. 15 arkitekterne Husted Jørgensen og Svend Hegelund skære huset ned til nuværende. Indtil en ny ombygning 2005-06 kunne man stadig skimte stueetagens buer gennem facadens berapning.

16/4 2017
tak til Malene Kalkar