Mølleparken
29/8 2005 kl. 12.47, © pelo

Mølleparken

Boligblokke med nu 208 lejlig­heder og et par butikker, Karrebækvej, Mosevej, Marskvej, Digevej, Toftevej og Slettevej, bygget i etaper 1952-1963 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for Næstved Bolig­selskab. Her er det Digevej 10. Udførelsen varierer lidt med tid for opførelse og istand­sættelse.

Socialt boligbyggeri ca. 1945-65: lyse lejligheder med altaner i frit­liggende blokke i grønne anlæg med varmemester­beskæring af busketter. Næsten alle ligner hinanden. Sammenlign evt. Vandtårns­parken og Præstøvej 99A-109E. Mange 68-ere var vokset op i sådan nogle lejlig­heder.

Bebyggelsen har navn efter Lille Næstved Møllegård. Den brændte o. 1900 men blev gen­opbygget, med undtagelse af selve møllen, og fungerede som et større landbrug. Ejeren Morten Hansen (f. 1872) solgte en del af jorden til Næstved Kommune der gjorde den til havneareal.

3/2 2014