Slagelsevej 8

Slagelsevej 8
11/7 2003 kl. 9.50, © pelo

Slagelsevej 8, hjørnet af Åstien, facader direkte til både Suså og Fønix-krydset.

Tilbygningen her er en pavillon, en sproglig forklædning af barak eller skurvogn, opsat for Næstved kommunale forvaltning der ved kommune­sammenlægningen 1970 havde arvet ejendommen efter Herlufsholm. I forsommeren 2003 blev den forklædt sådan efter at hr. Lin havde overtaget den få år gamle Restaurant Susåen.

Hovedbygningen der skimtes bagved, er bygget 1930 for Herlufsholm Kommune hvis forvalt­ning flyttede hertil fra Karrebækvej 4. Her var også lejlighed til kæmneren, - mindst 1948 Martin Olsen. Byggeriet fik kritik, for meget og for dyrt, men allerede 1943 lod sogne­rådet arkitekt Jørgen Otbo* tegne en tilbygning, udført 1948-49 af murer­mester Fr. Andersen og tømrer­mester Knud Larsen.

I forgrunden her, Slagelsevej 2, lå Fønix-Teatret, kaldet Flodbiffen eller bare Floden, åbnet 23/10 1924 ved skuespiller og nu altså biografdir. Ewald Petersen (1864 - 1940) der drev biografen til sin død, efter­fulgt af enkefru Ingeborg Petersen. Det blev offer for udvidelsen af Fønix-krydset som det lagde navn til. Sidste forestilling var 1/7 1971, i september samme år satte bulldozerne endeligt punktum.

22/5 2014